TP 1.13 - NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1992-1-1 A ČSN EN 1992-1-2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1992-1-1 A ČSN EN 1992-1-2

TP 1.13

aktualizace 2013

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

1.1 Úvod

1.2 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

1.3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

1.4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2.1 Beton

2.2 Betonářská výztuž

2.3 Předpínací výztuž

2.4 Krytí výztuže betonem

2.5 Příklady stanovení krycí vrstvy výztuže

3 Analýza konstrukce

3.1 Geometrické imperfekce

3.2 Idealizace konstrukce

3.3 Metody analýzy

4 MSÚ - prvky namáhané ohybem a smykem

4.1 Ohybová výztuž

4.2 Smyková výztuž

4.3 Protlačení

4.4 Konstrukční zásady

4.5 Příklady

5 Železobetonové sloupy a stěny

5.1 Úvod

5.2 Návrh sloupů

5.3 Výpočet konstrukce

5.4 Návrhové momenty

5.5 Účinná délka

5.6 Štíhlosti

5.7 Výpočet meze porušení

5.8 Posouzení průřezu namáhaného normálovou silou působící v ose průřezu

5.9 Návrh výztuže v průřezu namáhaného normálovou silou působící v ose průřezu

5.10 Průřezy namáhané normálovou silou působící mimo osy souměrnosti průřezu

5.11 Ovinuté sloupy

5.12 Uspořádání výztuže

5.13 Příklady

6 Mezní stavy použitelnosti

6.1 Použitelnost a trvanlivost

6.2 Omezení napětí v betonu a ve výztuži

6.3 Mezní stav trhlin

6.4 Mezní stav přetvoření

6.5 Příklady

7 Prostý beton

7.1 Úvod

7.2 Mezní stavy únosnosti

7.3 Mezní stavy použitelnosti

7.4 Konstrukční prvky

7.5 Základové pasy a patky

7.6 Příklady

8 Předpjatý beton

8.1 Úvod

8.2 Zatížení

8.3 Mezní stavy

8.4 Návrh a posouzení předpjatých konstrukcí

8.5 Konstrukční uspořádání předpínací výztuže

8.6 Závěrečné poznámky

8.7 Příklady

9 Poruchové oblasti

9.1 Úvod

9.2 Konzoly

9.3 Ozuby na průvlacích

9.4 Prostupy v průvlacích

9.5 Rámové rohy

9.6 Stěnové nosníky

10 Navrhování na účinky požáru

10.1 Úvod

10.2. Zásady a metodika návrhu

10.3 Mechanické vlastnosti materiálů

10.4 Návrhové metody

10.5 Návrh s využitím tabulek

10.6 Zjednodušené výpočetní metody

10.6.1 Všeobecně

10.7 Zpřesněné výpočetní metody

10.8 Odštěpování betonu

10.9 Vysokopevnostní beton

10.10 Příklady

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.