TP 1.9.5 - NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997

TP 1.9.5

aktualizace 2013

Anotace:

Pomůcka je rozdělena do pěti kapitol: geotechnický průzkum, zásady navrhování základových konstrukcí - princip a ověření mezních stavů, plošné základy - druhy, hloubka založení, zatížení a návrh podle mezního stavu porušení s příkladem, návrh podle mezního stavu použitelnosti s příkladem, hlubinné základy, druhy pilot, trysková injektáž - definice, druhy, oblast použití, technologické zásady provádění, použití TI pro sanace a opravy staveb.

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

Navrhování základových konstrukcí

1 Geotechnický průzkum

1.1 Základová půda

1.2 Cíle geotechnického průzkumu

1.3 Etapovitost geotechnického průzkumu

1.4 Zpráva o geotechnickém průzkumu

2 Zásady navrhování základových konstrukcí

2.1 Princip mezních stavů

2.2 Ověření mezních stavů, návrhové přístupy

2.2.1 Ověření mezních stavů porušení

2.2.2 Návrhové přístupy pro případy porušení 1. mezního stavu STR a GEO

2.3 Geotechnické kategorie

2.4 Návrhové situace

2.5 Metody návrhu základových konstrukcí

2.6 Navrhování základových konstrukcí na základě statického výpočtu

2.6.1 Výpočetní modely

2.6.2 Zatížení v geotechnickém modelu

2.6.3 Vlastnosti základových půd

2.6.4 Mezní velikosti přetvoření

2.7 Observační metoda

2.8 Kontrola základových poměrů, monitoring a údržba

3 Plošné základy

3.1 Druhy plošných základů

3.2 Hloubka založení

3.3 Návrh podle mezního stavu porušení

3.4 Návrh podle mezního stavu použitelnosti

3.5 Ochrana základové spáry

4 Hlubinné základy

4.1 Druhy hlubinných základů, druhy pilot

4.2 Piloty vrtané

4.3 Metody stanovení osové únosnosti vrtaných pilot

4.3.1 Statické zatěžovací zkoušky

4.3.2 Únosnost pilot výpočtem na základě 1. skupiny mezního stavu

4.3.3 Únosnost pilot výpočtem na základě 2. skupiny mezního stavu

4.4 Příčně zatížené piloty

4.5 Skupiny pilot

4.6 Piloty ražené

4.6.1 Technologické zásady při provádění pilot Franki

4.6.2 Osová únosnost ražených pilot stanovená výpočtem

4.7 Mikropiloty

4.7.1 Zásady technologického postupu výroby mikropilot

4.7.2 Únosnost mikropilot

4.7.3 Použití mikropilot

4.8 Trysková injektáž

4.8.1 Definice, druhy a oblast použití tryskové injektáže

4.8.2 Technologické zásady provádění tryskové injektáže

4.8.3 Použití tryskové injektáže pro sanace a rekonstrukce staveb

Literatura

Seznam souvisejících ČSN

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.