TP 1.25 - VNITŘNÍ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V BYTOVÝCH DOMECH

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

VNITŘNÍ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V BYTOVÝCH DOMECH

TP 1.25

aktualizace 2013

Anotace:

Pomůcka představuje základního návod pro strategii plánování a návrh vnitřních rozvodů sítí elektronických komunikací v budovách vzhledem k vnitřnímu prostředí, způsobu využití, příslušenství a celkové infrastruktuře tak, aby mohly být dodrženy právní a normativní požadavky kladené na provoz těchto rozvodů. Formou praktických doporučení, včetně variant postupů a provedení dává stavebním odborníkům podklad pro přípravu vnitřních rozvodů, aby jejich instalace mohla proběhnout bez nutnosti opakovaných zásahů do stavebních konstrukcí.

OBSAH

1

Cíl a účel technické části dokumentu

2

Přehled výchozích a souvisejících právních i normativních dokumentů

3

Použité zkratky a pojmy

3.1

Zkratky

3.2

Výklad pojmů

4

Přehled dostupných zdrojů služeb veřejných sítí elektronických komunikací

4.1

Hlasové služby nebo také telefonní služby (obr. 2)

4.2

Datové služby (obr. 3)

4.3

Audiovizuální služby (obr. 4)

4.4

Koncept „Triple-play“ (obr. 5)

4.5

Shrnutí

5

Stavby a dostupnost zdrojů služeb veřejných sítí elektronických komunikací

5.1

Budova pro komerční využití

5.2

Stavby pro bydlení

6

Univerzální vnitřní telekomunikační rozvod (UVTR) v bytě a rodinném domě

6.1

Definice

6.2

Specifikace UVTR

6.3

Technické řešení rozvodu UVTR

6.4

Možnosti rozšíření a případné varianty

6.5

Varianty provedení a zakončení

6.6

Stavby pro bydlení - typ rodinný dům

6.7

Stavby pro bydlení - typ bytový dům

7

Přílohy

7.1

Základní způsoby připojení pro jednotlivé služby

7.1.1

Datové služby

7.1.2

Telefonní služby

7.1.3

Audiovizuální služby

7.2

Řešení nedostatku aktivních portů

7.3

Napájení aktivních prvků v rozvaděči

7.4

Materiály pro LAN sítě - příklady

7.5

Vzorové příklady řešení rozvodu pro triple play

7.6

Vertikální rozvody v bytovém domě

7.7

Kalkulace výstavby UVTR

7.7.1

„Minimální model“ pro garsoniéru - 25 m2

7.7.2

„Standardní model“ pro garsoniéru - 25 m2

7.7.3

„Minimální model“ pro byt - 70 m2

7.7.4

„Standardní model“ pro byt - 70 m2

7.7.5

„Nadstandardní model“ pro byt - 70 m2

7.7.6

„Standardní model“ pro rodinný dům - 130 m2

7.7.7

„Nadstandardní model“ pro rodinný dům - 130 m2

7.7.8

„Luxusní model“ pro rodinný dům - 130 m2

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit