TP 3.2 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

 ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

TP 3.2

1. vydání 2018

Klíčová slova:

konstrukce ocelové, protikorozní ochrana konstrukcí, konstrukce kovové, koroze atmosférická, ocel, litina, hliník, zinek, hmoty nátěrové

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka se věnuje návrhu a provádění protikorozní ochrany pomocí povlaků na všech typech stavebních konstrukcí, například dopravní, vodohospodářské, průmyslové a zemědělské stavby, stavby pro potravinářskou výrobu, pozemní stavby, telekomunikační stavby, energetické stavby z konstrukčních ocelí.

Zabývá se problematikou PKO nových ocelových konstrukcí. Pro obnovu nebo opravu, případně rekonstrukci stávajících kovových konstrukcí s následnou PKO je možno pomůcku použít jen v omezeném rozsahu obecných principů a jen po konzultaci problematiky s korozním odborníkem.

OBSAH

Úvod

1

Předmět Technické pomůcky

2

Termíny, definice, zkratky

3

Postup při návrhu PKO

4

Korozní systém

4.1

Mechanizmus atmosférické koroze kovů

4.2

Korozní agresivita atmosféry

4.3

Korozní chování konstrukčních kovů v atmosféře

4.3.1

Oceli nízkolegované (uhlíkové)

4.3.2

Litiny

4.3.3

Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

4.3.4

Oceli korozivzdorné

4.3.5

Hliník

4.3.6

Zinek

4.4

Spoje konstrukcí z různých kovů

4.5

Styky kovových konstrukcí se stavebními hmotami

4.6

Styky kovových konstrukcí s chemickými rozmrazovacími prostředky

4.7

Vliv půdy a vody na korozní proces kovů

4.8

Mechanické vlivy na korozní proces kovů

5

Protikorozní ochrana

5.1

Životnost PKO

5.2

Druhy PKO

5.3

Kontrola PKO

6

Materiálové, konstrukční a ostatní požadavky ovlivňující návrh a provádění PKO

7

Hlediska při postupu navrhování PKO

7.1

Hledisko konstrukční

7.2

Hledisko dodržení jakosti PKO

7.3

Hledisko ekonomické

7.4

Hledisko ekologické

8

Průkazní zkoušky systémů PKO

9

Přejímky PKO

10

Příklad výpočtu nákladů různých druhů PKO ocelové konstrukce

11

Příklady často užívaných druhů PKO ocelových konstrukcí pro různé stupně korozních agresivit atmosféry a různou životnost

12

Literatura

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit