PS 10.5 - FACILITY MANAGEMENT A TECHNICKO-EKONOMICKÁ SPRÁVA MAJETKU

1 2

Autoři:

doc. Ing. Fratišek Kuda, CSc.,

Ing. Eva Wernerová Beránková, Ph.D.

Česká společnost městského inženýrství ČSSI a katedra MI FAST VŠB-TU Ostrava

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Lenka Charousková,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2