VYŘAZENÁ POMŮCKA - PS 4.2 - PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ AUTODOPRAVY

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ AUTODOPRAVY

PS 4.2

aktualizace 2015

Klíčová slova:

autodoprava, formuláře

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka PS 4.2 má pomoci autorizovaným osobám vytvořit provozní bezpečnostní předpis, který stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec

1.1

Základní pojmy a užité zkratky

1.2

Pravidla silničního provozu

1.3

Bezpečnostní signály a značky

2

Vybrané postupy

2.1

Všeobecné zásady

2.2

Organizace dopravy

2.3

Doklady, PHM

2.4

Odborná a zdravotní způsobilost řidičů

2.5

Manipulace, údržba, kontroly a opravy vozidel

2.6

Opatření při vzniku dopravní nehody a mimořádných událostí

2.7

Rizika v dopravě

2.8

Poznámky týkající se novinek z roku 2013

3

Přílohy

4

Formuláře

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.