A 3.16 Posuzování stavebních výrobků. Komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011

1 2 3

1 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Construction Products Regulation: CPR)

2 Srov. článek 40 nařízení o stavebních výrobcích.

3 Úř. věst. C 218, 11. 9. 2009, s. 15.

4 Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 (Úř. věst. C 184 E, 8. 7. 2010, s. 441), postoj Rady v prvním čtení ze dne 13. září 2010 (Úř. věst. C 282 E, 19. 10. 2010, s. 1), postoj ropského parlamentu ze dne 18. ledna 2011 (dosud nezveřejněný v Úř. věst.) a rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2011.

5 Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 12.

6 Úř. věst. L 218, 13. 8. 2008, s. 30. 5 Úř. věst. L 218, 13. 8. 2008, s. 82.

7 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

8 Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1.

9 Úř. věst. L 123, 24. 4. 1998, s. 1.

10 Úř. věst. L 327, 22. 12. 2000, s. 1.

11 Úř. věst. L 312, 22. 11. 2008, s. 3.

12 Úř. věst. L 353, 31. 12. 2008, s. 1.

13 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21.

14 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

15 Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.

16 Úř. věst. L 357, 31. 12.2002, s. 1.

17 Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1.

18 Úř. věst. L 312, 23. 12. 1995, s. 1.

19 Úř. věst. L 292, 15. 11. 1996, s. 2.;

20 Úř. věst. L 136, 31. 5. 1999, s. 1.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3