VYŘAZENÁ POMŮCKA - PS 7.1 - SYSTÉMY INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU ČKAIT - 1. ČÁST

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Příručka k činnosti autorizovaných osob

SYSTÉMY INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU ČKAIT

PS 7.1

aktualizace 2016

Klíčová slova:

management, kvalita

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka PS 7.1 napomáhá při zavádění systému managementu podle norem ISO 9000. Vysvětluje základní principy systémů managementu ČKAIT. Obsahuje praktický postup zavádění systémů managementu a popis zpracování dokumentace a zaznamenává všechny požadavky uvedené v ČSN EN ISO 9001:2009 jakož i požadavky systémů environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakosti při tavném svařování a pro provádění kovových konstrukcí.

OBSAH

1

Základní pojmy a zkratky

1.1

Definice základních pojmů

1.2

Seznam zkratek

2

Systém managementu kvality a autorizované osoby

2.1 Změny v systémech integrovaného managementu po novelách norem kvality a environmentu

2.2

Využití systému managementu kvality pro autorizované osoby

2.3

Struktura norem ISO 9000

2.4

Základní zásady managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ed. 2:2010

2.5

Systém environmentálního managementu - součást systému řízení firmy AO

2.6

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 (Occupational Health and Safety Assesment Series)

2.7

Systém managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS)

2.8

Požadavky na jakost při tavném svařování podle ČSN EN ISO 3834

2.9

Požadavky na provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090

3

Projekt systému managementu kvality ČKAIT

3.1

Projekt systému jakosti ČKAIT I. generace podle ČSN EN ISO 9001 ed. 2

3.2

Projekt systému managementu jakosti ČKAIT II. generace podle ČSN EN ISO 9001:2001

3.3

Projekt systému managementu kvality ČKAIT III. generace podle ČSN EN ISO 9001:2009

3.4

Rozšíření systému managementu kvality ČKAIT o podklady environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce

4

Postup autorizovaných osob při zavádění QMS

4.1

Postup AO při zavádění QMS

4.2

Praktický postup zavádění

4.3

Druhy a rozsah podkladů v rámci projektu QMS ČKAIT

5

Přílohy

5.1

Organizační schéma firmy s funkcemi požadovanými pro QMS - vzor

5.2

Politika kvality - vzor

5.3

Karty procesů - vzor

5.4 Výtah z normy ČSN EN ISO 9001:2016 s komentářem a změny oproti předchozí normě
5.5 Výtah z normy ČSN EN ISO 14001:2016

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.