REGISTR NOREM - SEZNAM TŘÍD

Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ souhlasí s propojením profesního informačního systému ČKAIT - PROFESIS se systémem ČSN online. Předplatitelé služby ČSN online pro přístup k plným textům norem ve formátu PDF mohou k těmto textům přistupovat přímo prostřednictvím systému PROFESIS.

Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání se řídí licenčními a technickými podmínkami pro používání systému ČSN online vydanými ÚNMZ.

Registr norem - seznam tříd

OBECNÁ TŘÍDA
STROJNÍ SOUČÁSTI
STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
KOTLE
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ARMATURY A POTRUBÍ
CHLADICÍ TECHNIKA
VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
TVÁŘECÍ STROJE
ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
HUTNICTVÍ
HORNICTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
LESNICTVÍ
PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ
PLASTY
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN
STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
ČÁSTI STAVEB
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SLUŽBY
OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA
TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
ZDRAVOTNICTVÍ
TELEKOMUNIKACE
PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ
VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
VÝMĚNA DAT
 
© 2020 ČKAIT
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.