A 3.6 Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon - 1. část

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VÝSTAVBĚ A VAZBA NA STAVEBNÍ ZÁKON

A 3.6

aktualizace 2016

Klíčová slova:

řízení správní, řád správní, zákon stavební

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti

1.2

Správní řád a činnosti autorizované osoby

2

Postupy autorizovaných osob

2.1

Rozdělení postupů AO

2.2

Popis jednotlivých úkonů podle stavebního zákona ve vazbě na správní řád

3

Správní řád s vyznačením vazeb na stavební zákon

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit