PS 10.4 - PROVOZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ BUDOV - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Pomůcka k činnosti autorizovaných osob

PROVOZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ BUDOV

PS 10.4

aktualizace 2013

Klíčová slova:

provoz budov, údržba budov, Facility Management

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka PS 10.4 vysvětluje pojem Facility Managementu, jeho přínosy, jako jsou úspory provozních nákladů, zvýšení produktivity zaměstnanců apod. Dále vysvětluje strukturu oboru podle EU standardu, roli Facility manažera při správě nemovitosti, povinnosti vlastníků budov ve vztahu k zařízením techniky prostředí staveb a předkládá praktické příklady.

OBSAH

Úvod

1

Vnímání budov v rámci Facility Managementu

1.1

Úvod do oboru Facility Management

1.2

Definice Facility Managementu

1.3

Hlavní přínosy Facility Managementu

1.4

Struktura oboru podle EU standardu

1.5

Nemovitost v pojetí Facility Managementu

1.6

Role Facility manažera při správě nemovitosti

1.7

Vztah ostatních profesí k Facility manažerovi

2

Struktura údržby budov

2.1

Pozice údržby v hierarchii Facility Managementu

2.2

Procesní charakter údržby

2.3

Plánovaná preventivní péče

2.4

Reaktivní a havarijní údržba

2.5

Požadavkový systém v rámci údržby

2.6

Měření výkonu a kvalita údržby

3

Poznámky, povinnosti vlastníků budov ve vztahu k zařízením techniky prostředí staveb a praktické příklady

3.1

Definice

3.2

Odstraňování závad a poruch

3.3

Povinné úkony vlastníků staveb ve vztahu k vyhrazeným technickým zařízením v budovách

3.4

Povinné úkony vlastníků budov ve vztahu k některým zařízením techniky prostředí techniky staveb

4

Provozní dokumentace

4.1

Předpisy a směrnice

4.2

Provozní řády

5

Indikace závad a poruch technických zařízení budov

6

Využívání základních nástrojů výpočetní techniky k řízení provozu a údržby zařízení techniky prostředí a ostatních TZB

7

Sledování a řízení provozu

7.1

Charakteristika a kompetence dispečinku služeb

7.2

Úkoly dispečinku služeb

7.3

Povinnosti a kompetence dispečera ve službě:

7.4

Provozní směna:

8

Periodická údržba a ošetřování zařízení

9

Materiálně technické zásobování

10

Pomůcka pro vyzkoušení provozních souborů techniky prostředí

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit