OBOR AUTORIZACE - STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

MP 1.1.4

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.5.7

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb

MP 1.7.1

Statika staveb.Spolupráce autorizovaných osob

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.6

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb

TP 1.6.1

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

TP 1.7

Požární bezpečnost jednoduchých staveb

TP 1.9.5

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.6

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.7

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev

TP 1.9.8

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

TP 1.10

Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)

TP 1.10.1

Dřevěné konstrukce - technická normalizace

TP 1.10.2

Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015

TP 1.11

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)

TP 1.11.1

Navrhování nosných konstrukcí

TP 1.12

Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)

TP 1.13

Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)

TP 1.13.1

Poruchové oblasti staveb

TP 1.14

Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)

TP 1.15

Navrhování ocelobetonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)

TP 1.16

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)

TP 1.17

Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)

TP 1.18

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4 (PDF)

TP 1.21

Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování

TP 1.21.1

Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě

TP 1.30.4

Otvory v panelových domech

TP 1.30.6

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK

TP 1.30.7

Panelové soustavy Olomouckého kraje

TP 2.2

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1

TP 3.2

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí

Technické standardy (TS)

TS 02

Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Slovníky

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R6

EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.