OBOR AUTORIZACE - STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technický průzkum výskytu azbestu
   
Stavby na poddolovaném území
   
Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb
   
Statika staveb.Spolupráce autorizovaných osob
   
Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb
 
 
   
Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb
   
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů
   
Požární bezpečnost jednoduchých staveb
   
Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev
   
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)
   
Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)
   
Dřevěné konstrukce - technická normalizace
   
Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015
   
Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)
   
Navrhování nosných konstrukcí
   
Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)
   
Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)
   
Poruchové oblasti staveb
   
Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)
   
Navrhování ocelobetonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)
   
Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)
   
Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)
   
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4 (PDF)
   
Otvory v panelových domech
   
Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK
   
Panelové soustavy Olomouckého kraje
   
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1
   
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb
 
 
 
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.