Příslušné právní předpisy EU a ČR

<< Informace pro návrh, nákup a použití výrobku Termíny a definice >>

Příslušné právní předpisy EU a ČR

Právní předpisy EU a ČR vztahující se k harmonizovaným normám Předpisy stanovující povinnosti výrobců a dovozců, postupy posuzování shody a technické požadavky na výrobky při jejich uvádění na trh
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky a jeho změny Právní předpis EU přímo platný ve všech členských státech, stanovující společné podmínky, postupy a procesy při uvádění stavebních výrobků na trh
OJEU - Evropský Věstník Úřední věstník EU (Official Journal of the European Union ) - „Sbírka“ směrnic, nařízení EU apod., publikovaná Evropskou Komisí. Obsahuje také přehled regulovaných stavebních výrobků ve formě seznamu evropských norem harmonizovaných k CPR
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.