R7-1 - Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany

Profesní komora požární ochrany

JEDNOTNÉ DOKLADY KE STAVBĚ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY

R7-1

Přehled vzorů dokladů nutných k zahájení užívání stavby

a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

v průběhu užívání objektů.

2015

Anotace:

Tato pomůcka se snaží napomoci ke zjednodušení a zprůhlednění prokazování splnění podmínek požární bezpečnosti staveb, a to jak ze strany dodavatelů, tak i ze strany orgánů státního dozoru. Profesní komora požární ochrany připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s platnými předpisy vzory dokladů. Používání těchto vzorových dokladů by mělo přispět i ke sjednocení přístupu dozorových orgánů.

OBSAH

1 Doklad o montáži PBZ

2 Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

3 Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

4 Doklad o funkční zkoušce PBZ

5 Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ

6 Doklad o umístění hasicích přístrojů

Materiál je zařazen do systému Profesis se souhlasem Profesní komory požární ochrany

Dokument ve formátu PDF >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.