S 1.01.GEO - Vysvětlivky a přehled použitých zkratek

<< Úvodní strana

VYSVĚTLIVKY A PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

  • Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Hornina, použitý ve výkladu, je označen H., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. horniny).
  • Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. Takové odvolání je použito zejména v případech, kdy autorovi výkladu hesla záleží na přesném významu užitého pojmu.
  • Odvolání na hesla Slovníku S 01.02 jsou vždy zřetelně označena.
  • Pokud je ve Slovníku uváděno odvolání na právní předpis, na ČSN, ČSN EN nebo ČSN ISO s přesným označením číslem a názvem, vztahuje se platnost těchto právních a technických norem k datu dokončení rukopisu Slovníku. Při práci se Slovníkem je třeba platnost uvedených dokumentů k aktuálnímu datu ověřit.

Poznámka vydavatele

V příštích letech jsou připravovány k vydaní další speciální slovníky; v návaznosti na změny předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících dojde i k aktualizaci úvodní, obecné části Slovníku pojmů ve výstavbě. Autorizovaným osobám ve výstavbě i další odborné veřejnosti by měl být Slovník praktickým průvodcem a pomocníkem při jejich běžné pracovní činnosti, při navrhování a provádění staveb, jejich změnách i provozu, tvorbě technických zpráv a dalších dokumentů, případně i uzavírání obchodních smluv, v publikační a přednáškové činnosti.

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.