Přehled norem pro vybraná technologická zařízení

1 2 3 4 5 6

PŘEHLED NOREM PRO VYBRANÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Přehled norem obsahuje výběr norem pro vybraná technologická zařízení - plynárenská a plynová, elektronická komunikační, zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, vybrané druhy zdvihacích zařízení.

Třídění norem je provedeno podle druhů vybraných zařízení:

Seznamy norem obsahují:

  • označení normy, název normy a katalogové číslo,
  • odkaz na normu v ČSN online.

Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ souhlasí s propojením profesního informačního systému ČKAIT - PROFESIS se systémem ČSN online. Předplatitelé služby ČSN online pro přístup k plným textům norem ve formátu PDF mohou k těmto textům přistupovat přímo prostřednictvím systému PROFESIS.

Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání se řídí licenčními a technickými podmínkami pro používání systému ČSN online vydanými ÚNMZ.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5 6