MP 1.7.1 - SPOLUPRÁCE AUTORIZOVANÝCH OSOB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STATIKA STAVEB

SPOLUPRÁCE AUTORIZOVANÝCH OSOB

MP 1.7.1

1. vydání 2006

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizované osoby

1.1

Základní pojmy

1.2

Zkratky

1.3

Právní rámec výkonu činnosti v oboru statika

1.4

Principy ochrany veřejného zájmu

1.5

Principy spolupráce autorizovaných osob

2

Postupy autorizovaných osob v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.2

Popis postupů u jednotlivých druhů projektových prací

2.2.1

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

2.2.2

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

2.2.3

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.2.4

Dodavatelská a výrobní dokumentace (DD, VD)

2.3

Obecné požadavky na statické výpočty

2.3.1

Úvod

2.3.2

Rozsah statického výpočtu

2.3.3

Požadavky na statický výpočet

2.3.3.1

Vstupní informace

2.3.3.2

Vlastní výpočet

2.3.3.3

Požadavky na provádění stavby

2.3.3.4

Obsah

2.3.4

Dodatek

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit