Předpisová úroveň ČKAIT

A 1 VNITŘNÍ ŘÁDY ČKAIT

Úvod
A 1.1 Autorizační řád ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.2 Organizační řád ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.3  Profesní a etický řád ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.4 Disciplinární a smírčí řád ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.5 Volební a jednací řád ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.7 Statut kanceláří ČKAIT (internetový odkaz)
A 1.8 Soutěžní řád ČKAIT (internetový odkaz)

A 2 DALŠÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

A 2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, aktualizace 2016
A 2.2 Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (internetový odkaz)
A 2.3 Smluvní pojištění AO včetně dodatků (internetový odkaz)
A 2.4 Směrnice pro uznávání odbornosti osoby usazené a osoby hostující (internetový odkaz)
A 2.5 Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (internetový odkaz)

A 3 ZÁKLADNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY K ČINNOSTI AO VE VÝSTAVBĚ S VÝKLADEM NEBO KOMENTÁŘEM

A 3.1 Stavební zákon
A 3.1.1 Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně, aktualizace 2016
A 3.1.2 Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování, 1. vydání 2016
A 3.1.3 Judikatura ke stavebnímu zákonu (stav k 02/2020)
A 3.2 Autorizační zákon, aktualizace 2012
A 3.3 Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy, aktualizace 2020
A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví, 1. vydání 2020
A 3.6 Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon, aktualizace 2016
A 3.9 Lhůty ve výstavbě, aktualizace 2015
A 3.10 Hygienické předpisy ve výstavbě, aktualizace 2012
A 3.11.1 Technické požadavky na stavby a normové hodnoty, 2019
A 3.11.2 Typologie občanských staveb, 2019
A 3.14 Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., kontrola 2020 (PDF)
A 3.15 Požadavky na staveniště a zařízení staveniště, aktualizace 2015
A 3.16 Posuzování stavebních výrobků - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011, 2. vydání 2018
A 3.17 Stavba a nový občanský zákoník, 2. vydání 2017
A 3.18 Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických, 1. vydání 2013
A 3.19 Dokumentace staveb, aktualizace 2020
A 3.20 Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech, aktualizace 2019
A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, 1. vydání 2016 - kontrola 2020
A 3.22 Pražské stavební předpisy, aktualizace 2020

A 4 STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

A 4.1 Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů, aktualizace 2020
A 4.1.1 Kalkulačka - pracnosti výkonů, novinka 2020

© 2020 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.