TP 1.8 - ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

TP 1.8

1. vydání 2013

Klíčová slova:

fyzika stavební, energetická náročnost budov, audit energetický, průkaz energetický, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka seznamuje s nově vydanými právními předpisy. Vychází z již obsahově stejného dokumentu vydaného v roce 2007 s doplněním o nové požadavky podle revize zák. č. 406/2000 Sb., a nově vydané vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Popisuje historii energetického hodnocení budov, základní požadavky a kritéria energetického hodnocení, hodnocení podle referenční budovy, podle primární energie a hodnocení variant rekonstruovaných budov, dále vliv návrhu budovy a obalových konstrukcí budovy na výslednou energetickou náročnost, obsahy základních dokumentů hodnotících energetickou náročnost a to „Průkazu energetické náročnosti budovy“ a nového dokumentu „Energetického posudku“ a uvádí možnosti snižování energetické náročnosti budov pomocí dodatečných tepelných izolací budov.

OBSAH

Úvod
1 Vývoj požadavků na hodnocení energetické náročnosti budov
1.1 Vývoj energetického hodnocení budov v ČR
2 Hodnocení energetické náročnosti budov podle nových právních předpisů
2.1 Energetická náročnost budov podle zák. č. 318/2012 Sb.
3 Vliv návrhu budovy a obalových konstrukcí na spotřebu energie
3.1. Volba pozemku, umístění a orientace stavby na pozemku a vztah ke stavebním předpisům
3.1.1 Soustředěnost zástavby, výška zástavby a osazení budov do terénu
3.1.2 Výška zástavby
3.1.3 Optimální geometrie budovy
3.1.4 Vliv orientace budov a jejich dispozičního řešení na spotřebu tepla
3.1.5 Vliv slunečního záření a orientace výplní otvorů budovy
3.1.6 Zásady jak snížit energetickou náročnost staveb
4 Průkazy energetické náročnosti budov a energetické posudky
4.1 Obsah Energetického auditu (EA)
4.2 Obsah Průkazu energetické náročnosti budovy
4.3 Energetický posudek
4.4 Dopady ustanovení právních předpisů na navrhování konstrukcí a budov

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění:

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit