TP 1.8.8 - Denní osvětlení budov

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Denní osvětlení budov

TP 1.8.8

1. vydání 2016

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT

Klíčová slova:

fyzika stavební, hygiena, osvětlení denní, osvětlení sdružené, diagramy, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

Obsah

Úvod

1

Vývoj normalizace

2

Fyziologie vidění

2.1 Stavba oka

3

Základy fotometrie

4

Denní osvětlení budov

4.1

Obloha jako plošný zdroj světla

4.2

Kvantitativní kritéria a limity denního osvětlení

4.3

Kvalitativní kritéria denního osvětlení

4.4

Výpočet činitele denní osvětlenosti

4.5

Měření denního osvětlení

4.6

Světelně technický posudek

5

Denní světlo v budově

5.1 Urbanistické řešení zástavby a krajina
5.2 Konstrukční systém a architektonické řešení
5.3 Obvodový plášť budovy
5.4 Funkce a způsob využití jednotlivých prostorů

6

Osvětlovací systémy

6.1

Pasivní systémy

6.2

Aktivní systémy

7

Specifické problémy denního osvětlení různých druhů staveb

7.1 Denní osvětlení obytných budov
7.2 Denní osvětlení škol
7.3 Denní osvětlení výstavních prostor
7.4 Denní osvětlení sportovních staveb
7.5 Denní osvětlení zdravotnických zařízení
7.6 Denní osvětlení průmyslových budov

8

Sdružené osvětlení

9

Závěr

10

Přílohy

10.1 Daniljukova úhlová síť pro řez
10.2 Daniljukova úhlová síť pro půdorys
10.3 Nomogram pro určení DI,MIN pro svislé osvětlovací otvory
10.4 Nomogram pro určení DI,M pro svislé osvětlovací otvory
10.5 Waldramův diagram
10.6 Protraktor pro sklon osvětlovacího otvoru 45°
10.7 Protraktor pro sklon osvětlovacího otvoru 60°
10.8 Protraktor pro sklon osvětlovacího otvoru 75°
10.9 Protraktor pro sklon osvětlovacího otvoru 90°

11

Literatura

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit