VYŘAZENÁ POMŮCKA - PS 6.1 - VYJEDNÁVÁNÍ PROCESU VÝSTAVBY - 1. ČÁST

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Pomůcky k činnosti autorizovaných osob

VYJEDNÁVÁNÍ V PROCESU VÝSTAVBY

PS 6.1

1. vydání 2009

Klíčová slova:

vyjednávání, metody jednací

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

1

Úvod

1.1

Součást Profesisu

1.2

O vyjednávání

1.3

Vyjednávání v kostce

2

Příprava na vyjednávání

2.1

Cíle vyjednávání

2.2

Typologie osobnosti

2.3

Strategie vyjednávání

2.4

Taktiky při vyjednávání

2.5

Komunikační dovednosti

2.6

Vyvracení námitek

2.7

Technika lepší varianty

2.8

Klíčové chyby v jednání

3

Prostředí vyjednávání

3.1

Čas a vyjednávání

3.2

Místo a vyjednávání

4

Proces vyjednávání

4.1

Příprava

4.2

První kontakt

4.3

Prezentace

4.4

Argumentace

4.5

Smlouvání

4.6

Dohoda

4.7

Po dohodě

5

Standardní vyjednávací situace

5.1

Jednání s ... (Formulář pro přípravu)

5.2

Jednání s dotčenými osobami

5.3

Jednání na úřadě

5.4

Jednání s dodavatelem

5.5

Jednání se zákazníkem

5.6

Jednání se stavebníkem o smlouvě na projekt

6

Rozvoj vyjednávacích schopností

6.1

Rozvoj sebedůvěry

6.2

Schopnost efektivně hovořit

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.