TP 1.25.1 - VNITŘNÍ OPTICKÉ ROZVODY V BYTOVÝCH DOMECH

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

VNITŘNÍ OPTICKÉ ROZVODY V BYTOVÝCH DOMECH

TP 1.25.1

1. vydání 2014

Klíčová slova:

předpisy právní, komunikace elektronické, rozvody telekomunikační, rozvody vnitřní, domy bytové, vlákna optická, kabely optické, rozvaděče, sítě telekomunikační

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka popisuje jednotlivé instalační metody, používané pro realizaci telekomunikačních optických rozvodů v bytových domech až po jejich zakončení na straně zákazníka. Navazuje na pomůcku TP 1.25. Je vhodná nejen pro projektanty optických telekomunikačních rozvodů, ale i pro širší odbornou a laickou veřejnost z řad projektantů, architektů nebo například pro sdružení vlastníků bytových domů.

OBSAH

Úvod

1

Zkratky a pojmy

2

Vývoj telekomunikačního trhu

2.1

Historie budování optických kabelových sítí v ČR

3

Právní rámec

3.1

Změny v předpisech

4

Sítě Bod-Bod a Bod-Multibod

4.1

Sítě typu Bod-Bod

4.1.1

Sítě s mezilehlým distribučním bodem

4.1.2

Sítě Bod-Bod s vysunutými aktivními prvky

4.2

Sítě typu Bod-Multibod

5

Problematika budování otevřených sítí

6

Multioperátorový box a sdílení vnitřních rozvodů

7

Rozdělení bytových domů

8

Technologie používání pro budování optických sítí

8.1

Optická vlákna a optické kabely

8.1.1

Kabelové konstrukce

8.2

Mikrotrubičky a příslušenství

8.3

Spojování a ukončování optických vláken

8.3.1

Nerozebíratelné spoje

8.3.2

Rozebíratelné spoje

8.4

Optické spojky

8.5

Optické rozvaděče

8.5.1

Optické zásuvky

9

Vnitřní trubičkové systémy v bytových domech

9.1

Technické řešení

10

Vnitřní multitrubičkové systémy

10.1

Technické řešení

11

Trubičkový systém realizovaný na fasádě domu

12

Koncepce patrových rozvaděčů

12.1

Patrové rozvaděče s konektory

12.1.1

Připojení koncového účastníka sítě

12.2

Bezkonektorové řešení patrových rozvaděčů

12.2.1

Připojení koncového účastníka sítě

12.3

Napojení patrových rozvaděčů

13

Optické kabely s vytažitelnými elementy (riser kabely)

13.1

Filozofie použití optických kabelů s vytažitelnými elementy

13.2

Konstrukce kabelů s vytažitelnými elementy

13.3

Počet vláken v trubičce instalovaných k zákazníkovi

13.4

Vytvoření „okna“ v kabelu, ochranný kryt

13.5

Odbočovací členy

13.6

Ukončení na straně zákazníka

13.7

Schéma vnitřního rozvodu

13.8

Modifikované schéma vnitřního rozvodu pomocí optických kabelů s vytažitelnými elementy

14

Alternativní využití optických kabelů s vytažitelnými elementy

14.1

Varianta bez konektorů

14.2

Varianta s konektory

15

Alternativa systému instalace UTP kabelů

16

Univerzální kabely vedené po fasádě

17

Samotížné instalace

18

Instalace závěsnými kabely a navazující rozvody

19

Instalace rozvodu s využitím obsazených chrániček

20

Vlákna a kabely vedené na omítce

20.1

Vícevláknový kabel vedený po omítce

20.2

Vlákno vedené po omítce

21

Ukončení rozvodu na straně zákazníka

22

Navazující rozvod po bytě

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit