OBOR AUTORIZACE - MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Bezbariérové užívání staveb
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ochranná a bezpečnostní pásma
   
Zásady organizace výstavby
   
Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost
   
Plynárenská a plynová zařízení
   
Elektroenergetická zařízení
   
Stavby na poddolovaném území
   
Technika prostředí staveb. Obecné zásady činnosti AO
   
Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství
   
Vedení provádění vodohospodářských staveb
   
Vedení provádění technologických staveb
 
 
   
Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti
   
Odstraňování barier v městském inženýrství
   
Požární bezpečnost jednoduchých staveb
   
Malé vodní a suché nádrže
   
Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech
   
Srážkové vody a urbanizace krajiny
   
Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy
   
Pozemkové úpravy
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie
 
 
   
Provozování a udržování budov
   
Facility management a technickoekonomická správa majetku
   
Stavební a technická údržba staveb
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.