ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

SPISOVÁ AGENDA

MP 6

Aktualizace 2015

Klíčová slova:

předpisy právní, agenda spisová, výklad pojmů

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace: Tato pomůcka popisuje nepříjemnou, leč nezbytnou součást činnosti autorizovaných osob - práci s dokumenty. Obsahuje přehled základních pojmů, popis spisovny a jejího organizování, skartační řízení a další postupy při evidenci a ukládání dokladů i elektronických dokumentů.

OBSAH

Úvod

1

Autorizované osoby a práce s dokumenty

1.1

Základní pojmy

1.2

Zákon 360/1992 Sb., a zákon č. 499/2004 Sb.

1.3

Autorizované osoby a zákonné požadavky

2

Postupy autorizovaných osob

2.1

Spisovna ve firmě AO

2.2

Standard postupu AO v malé firmě

2.3

Postupy v projektových firmách

2.4

Organizační a technické dokumenty AO

2.5

Archiválie

2.6

Požadavky na vybavení spisovny

3

Ostatní postupy

3.1

Evidence obchodních případů

3.2

Ukládání účetních dokladů

3.3

Práce s elektronickými dokumenty

4

Přílohy

4.1

Evidence obchodních případů AO (formát *.doc) >>>

4.2

Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů (formát *.doc) >>>

4.3

Seznam dokumentů předaných do spisovny (formát *.doc) >>>

4.4

Kniha zápůjček ze spisovny (formát *.doc) >>>

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit