1 2

Autoři

JUDr. Libor Vaňous.,

Ing. Josef Sláčal, CSc.,

Ing. Vladimír Blažek, CSc.

Aktualizace 2012

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2012

Ing. Jindřich Pater

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2