OBOR AUTORIZACE - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

Technické pomůcky (TP)

TP 1.3

Příručka protivýbuchové ochrany staveb

TP 1.6

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb

TP 1.6.1

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

TP 1.7

Požární bezpečnost jednoduchých staveb

TP 1.10

Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)

TP 1.13

Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)

TP 1.14

Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)

TP 1.17

Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)

TP 3.2

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí

Technické standardy (TS)

TS 01

Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností

TS 02

Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Slovníky

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb

Podnikatelský servis (PS)

PS 10.4

Provozování a udržování budov

PS 10.5

Facility management a technickoekonomická správa majetku

PS 10.6

Stavební a technická údržba staveb

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R7-1

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany

R7-2

Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

R8-1

Ochrana měkkých cílů

R9

Produkce CO2 - výpočetní pomůcka

R11

Manipulace s materiálem - Intralogistika ve schématech

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-01

Koncept větrání

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.