OBOR AUTORIZACE - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Příručka protivýbuchové ochrany staveb
   
Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb
   
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů
   
Požární bezpečnost jednoduchých staveb
   
Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)
   
Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)
   
Navrhování ocelových konstrukcí.Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)
   
Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)
   
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb
 
 
   
Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
 
 
   
Provozování a udržování budov
   
Facility management a technickoekonomická správa majetku
PS 10.6  
Stavební a technická údržba staveb
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.