TP 1.22 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOV S OHLEDEM NA VÝSKYT NETOPÝRŮ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOV S OHLEDEM NA VÝSKYT NETOPÝRŮ

TP 1.22

1. vydání 2010

OBSAH

Úvod

1

Základní informace o netopýrech

1.1

Charakteristika

1.2

Potrava

1.3

Životní cyklus

1.4

Úkryty

1.5

Známky přítomnosti netopýrů v budovách

2

Související právní předpisy

3

Co je třeba udělat před zahájením stavebních prací

4

Co dělat, pokud je přítomnost netopýrů odhalena až v průběhu stavby

5

Doporučené postupy a technická řešení

5.1

Půdy budov

5.1.1

Zachování úkrytu při rekonstrukci střechy a půdního prostoru

5.2

Štěrbinové úkryty v menších budovách

5.2.1

Zachování úkrytu při rekonstrukci

5.2.2

Šetrné uzavření štěrbinového úkrytu

5.3

Sklepy

5.4

Panelové domy

5.4.1

Štěrbinové úkryty v panelových domech

5.4.2

Dutiny za větracími otvory v panelových domech

5.5

Řešení nejčastějších problémů

5.5.1

Půdy budov

5.5.2

Štěrbinové úkryty

5.5

Vytváření náhradních a nových úkrytů

5.6

Vytváření náhradních a nových úkrytů

6

Nejčastější zbytečné obavy z netopýrů

7

Literatura

8

Příloha - Modelové příklady

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit