TP 1.30.7 - Panelové soustavy Olomouckého kraje

1 2

Autor:

Ing. Jaromír Vrba, CSc.

Odborné posouzení:

Ing. Bohumil Rusek

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2