MP 1.2.3 - DOKUMENTACE PRO STAVBY DRAH A STAVBY NA DRÁZE

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DOKUMENTACE PRO STAVBY DRAH A STAVBY NA DRÁZE

MP 1.2.3

aktualizace 2017

Anotace:

Metodická pomůcka MP 1.2.3, postihuje stavby drah a stavby na dráze a je určena zpracovatelům (pozn. projektantům, autorizovaným inženýrům pro dopravní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) jednotlivých typů dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je stanovení rozhodujících zásad a postupů při zpracování, projednávání a realizaci staveb, zadávaných zadavatelem.

OBSAH

1

Přehled jednotlivých typů dokumentací zpracovávaných na dráze

1.1

Zadávací dokumentace

1.2

Dokumentace staveb drah a staveb na dráze

1.3

Ostatní druhy dokumentací

1.4

Další dokumentace

2

Zásady a postupy při projednávání staveb drah a staveb na dráze

2.1

Projednání dokumentace staveb

2.2

Připomínkové řízení k dokumentaci staveb

3

Přílohy

3.1

Příloha č. 1 - Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu

3.2

Příloha č. 2 - Směrnice GŘ č. 11/2006, ve znění pozdějších předpisů

3.3

Příloha č. 3 - Studie proveditelnosti

3.4

Příloha č. 4 - Územně technická studie

3.5

Příloha č. 5 - Dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

3.6

Příloha č. 6 - Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit