MP 1.2.3 - DOKUMENTACE PRO STAVBY DRAH A STAVBY NA DRÁZE

1 2

Autor

Ing. Jan Horváth

Odborné posouzení:

Ing. Pavel Stoulil

Koordinace projektu:

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2