Technické standardy

Technický standard ČKAIT je doporučený dokument obsahující technické informace, které mají být respektovány, a instrukce popisující činnost, která se má provést. Stanovuje technické požadavky, které má stavební konstrukce, proces, nebo služba splňovat. Technický standard může také uvádět postupy, jejichž pomocí lze určit, zda jsou dané požadavky splněny.

Technické standardy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy a podmínek jejího plnění nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech.  

TECHNICKÉ STANDARDY

TS 01

Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností, 1. vydání 2018

TS 02

Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp, 1. vydání 2020

© 2020 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.