MP 3.1 - Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

AUTORIZOVANÁ OSOBA VE FUNKCI ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

MP 3.1

4. vydání 2017

Klíčová slova:

odpovědný zástupce, předpisy právní, vztahy smluvní, vzory smluv, podnikání živnostenské

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace

MP 3.1 popisuje specifickou formu činnosti autorizovaných osob, kdy se dostávají do pozice odpovědného zástupce pro podnikatele a obchodní společnosti, vyžadované živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Tato pomůcka popisuje vztah AO k podnikateli či obchodní společnosti, možný rozsah práv a povinností z daného vztahu plynoucí včetně odpovědnosti, kterou na sebe AO převzetím této funkce přejímá. Vychází přitom ze zásad, uvedených v publikaci Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. Činnosti autorizovaných osob jsou v této metodické pomůcce popsány s uvedením potřebné míry odpovědnosti autorizovaných osob vůči společnosti a zákazníkovi podle právních předpisů, smluvních ujednání, zvyklostí i etického řádu ČKAIT.

OBSAH

Úvod

1

Výkon činnosti autorizovaných osob ve vazbě na živnostenské podnikání

1.1

Obecně k výkonu činnosti autorizovaných osob

1.2

Základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání

1.3

Právní rámec v oblasti živnostenského podnikání

1.4

Živnostenské podnikání v oblasti projektové činnosti

1.4.1

Živnost „Projektová činnost ve výstavbě“

1.4.2

Živnost „Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

1.5

Živnostenské podnikání v oblasti provádění staveb

1.5.1

Živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

1.5.2

Živnost „Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování“

1.6

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

1.7

Technický dozor

2

Výkon činnosti autorizované osoby jako odpovědného zástupce

2.1

Podnikání prostřednictvím odpovědného zástupce

2.2

Vznik a zánik funkce

2.3

Způsob výkonu funkce odpovědného zástupce

3

Přílohy

3.1

Pracovní smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce

3.2

Dohoda o pracovní činnosti o výkonu funkce odpovědného zástupce

3.3

Manažerská smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce

3.4

Příkazní smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit