R7-2 - Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

Poskytovatel projektu: Ministerstvo vnitra České republiky

Řešitel projektu: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

R7-2

Klíčová slova:

evakuace, požár, analýza rizik, modelování, ochrana požární, bezpečnost staveb (požární)

Kolektiv autorů:

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Ing. Petr Beneš, CSc., kpt. Ing. Luděk Vrána

Anotace:

V současnosti existují pokročilé softwarové nástroje, které analyzují evakuační procesy a nepříznivé podmínky, které působí na evakuované osoby. Tato metodika se zaměřuje na aplikaci modelů pohybu osob při analýze evakuačního procesu. Jejím cílem je vymezit vstupní údaje a faktory, které musí uživatel modelu pohybu osob a šíření požáru zohlednit, a nalézt minimální standardy, které je třeba při jejich zpracování dodržet. Metodika je použitelná v situacích, kdy je aplikován odlišný postup od platné soustavy českých technických norem a nasazení modelu znamená výhodu oproti klasickému normovému postupu.

OBSAH

1 Úvod

2 Zásady evakuačního procesu

3 Vstupní údaje pro inženýrské posouzení

4 Modely pohybu osob a požáru

5 Závěr

A Vybrané zdroje pro charakteristiku osob

B Srovnávací analýza modelů požáru

C Stanovení prostorových nároků osob

D Stanovení úrovně kvality pěší dopravy

Dokument vznikl v rámci projektu VG20132015120 Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR. Materiál je zařazen na Profesis na základě Smlouvy o užití výsledku projektu VG20132015120 uzavřené mezi VUT v Brně a ČKAIT.

Dokument ve formátu PDF >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.