TP 1.21 - Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob

1 2

Autor

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Odborné posouzení

Ing. Jindřich Pater

Jaromír David

Koordinace projektu

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Lenka Charousková,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Aktualizace 2013

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2015

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2017

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Aktualizace 2020

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Ing. Jindřich Pater

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2