OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy

MP 1.2.3

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze

Technické pomůcky (TP)

TP 1.27

Pozemkové úpravy

Slovníky

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R7-2

Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

MMR-01

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Metodiky MD

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.