OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technické průzkumy
 
 
   
Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze
 
 
   
Pozemkové úpravy
 
 
 
 
 
 
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
   
Členění a rozsah zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací
   
Cenové databáze SFDI
   
Metodiky SFDI
   
Pravidla financování z fondu SFDI
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit