OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - DOPRAVNÍ STAVBY

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technické průzkumy
 
 
   
Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze
 
 
   
Pozemkové úpravy
 
 
 
 
 
 
   
Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.