TP 1.10.2 - Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

EUROKÓD 5 - PŘÍKLADY VÝPOČTU

Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015

TP 1.10.2

1. vydání 2016

Klíčová slova:

konstrukce dřevěné, Eurokódy, konstrukce nosné, navrhování konstrukcí

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Vzhledem, k složitosti a náročnosti Eurokódů, jsou pro jejich účinné používání praktické příklady. Publikace obsahuje 108 příkladů z celého obsahu Eurokódu 5, včetně tesařských spojů, které tam nejsou zahrnuty. Kromě toho jsou v publikaci uvedeny pomocné tabulky pro navrhování a posuzování konstrukčních prvků a spojovacích prostředků, zejména součinitel vzpěrnosti pro rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo a třískovou desku se syntetickým pojivem; součinitel klopení a mezní hodnoty pro jeho stanovení; parametry lepených spár a ocelových prutů pro zesilování; parametry kovových spojovacích prostředků aj.

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

1 Předmluva

2 Pomocné podklady pro výpočet

2.1 Referenční návrhové hodnoty Xd pevnosti dřeva (2.4.1, 3)

2.2 Napětí dřeva v tlaku šikmo k vláknům (6.2.2)

2.3 Tlačené pruty - vzpěr podle postupu náhradního prutu (6.3.2)

2.4 Nosníky namáhané ohybem bez tlakové síly (6.3.3)

2.5 Kolíkové spojovací prostředky (8)

2.5.1 Posouzení únosnosti spojů při namáhání na střih (8.2, [2]-Část 2, 10.3)

2.5.2 Příčně namáhané hřebíky (8.2, 8.3.1)

2.5.3 Pomůcka pro navrhování spojů s kolíky a/nebo přesnými svorníky

2.5.4 Pomůcka pro navrhování spojů ocelový plech-dřevo s kolíky, přesnými svorníky

2.5.5 Únosnost hřebíkových spojů při tahovém namáhání (8.3.2)

Citované prameny

Souvisící předpisy

3 Příklady

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

Příklad 4

Příklad 5

Příklad 6

Příklad 7

Příklad 8

Příklad 9

Příklad 10

Příklad 11

Příklad 12

Příklad 13

Příklad 14

Příklad 15

Příklad 16

Příklad 17

Příklad 18

Příklad 19

Příklad 20

Příklad 21

Příklad 22

Příklad 23

Příklad 24

Příklad 25

Příklad 26

Příklad 27

Příklad 28

Příklad 29

Příklad 30

Příklad 31

Příklad 32

Příklad 33

Příklad 34

Příklad 35

Příklad 36

Příklad 37

Příklad 38

Příklad 39

Příklad 40

Příklad 41

Příklad 42

Příklad 43

Příklad 44

Příklad 45

Příklad 46

Příklad 47

Příklad 48

Příklad 49

Příklad 50

Příklad 51

Příklad 52

Příklad 53

Příklad 54

Příklad 55

Příklad 56

Příklad 57

Příklad 58

Příklad 59

Příklad 60

Příklad 61

Příklad 62

Příklad 63

Příklad 64

Příklad 65

Příklad 66

Příklad 67

Příklad 68

Příklad 69

Příklad 70

Příklad 71

Příklad 72

Příklad 73

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.