Česko-Anglicko-Německý slovník

Český termín

Anglický termín

 Německý termín

agresivní prostředí

aggressive environment

aggressive Medien

analýza

• zjednodušená analýza

analysis

• simplified analysis

Analyse

• vereinfachter Nachweis

bednění

• střešní bednění

• betonářské bednění

• montážní bednění

boarding, falsework

• roof boarding / decking

• concrete falsework (shuttering)

• falsework

Schalung

• Dachschalung

• Betonschalung

• Schalungsgerüst

bezpečnost

safety

Sicherheit

bobtnání

swelling

Quellen

boční, příčný

lateral

lateral, quer

bok, okraj, hrana

• namáhaný okraj

edge

• loaded edge

Schmalseite

• beanspruchter Rand 

budova, pozemní stavba

building

Gebäude, Hochbau

celkový

overall

gesamt

čas, doba

• doba sestavení lepeného spoje

  - otevřená1

  - uzavřená   

time

• assembly time of glue joint

  - open

  - closed

Zeit, Dauer 

• Antrockenzeit

  - offen

  - geschlossen

dávka, šarže

batch, lot

Charge, Batch, Los

deformace, přetvoření

• okamžitá deformace

• dotvarování

• vybočení

• příčné vybočení / vzpěr 

• boulení

• prokluz (svorník při prvním zatížení)

• posunutí spoje

deformation

• instantaneous deformation

• creep

• lateral deflection

• lateral buckling

• buckling

• initial slip (bolted joint at first load)

• joint slip 

Verformung

• Anfangsverformung

• Kriechverformung

• Ausbiegung

• Ausknicken

• Beulen

• Schlupf (Bolzen bei Krafteinleitung)

• Verschiebung / Nachgiebigkeit /

   Lochleibungsverformung der

   Verbindung 

delaminace

delamination

Delaminierung

délka

• vzpěrná délka

• rozvinutá délka

• kotevní délka

• zkušební délka

length

• buckling length

• developed length

• anchorage length

• test length  

Länge

• Knicklänge

• abgewickelte Länge

• Verankerungslänge

• Prüflänge

děrování

perforation

Perforation

deska

• deska na bázi dřeva

• deska OSB

• překližovaná deska

• třísková deska

  - oplášťovaná třísková deska

• vláknitá deska

  - tvrdá

  - polotvrdá

   vyrobená suchým procesem (MDF)

   - izolační vláknitá deska

• deska z rostlého dřeva (SWP)

• cementotřísková deska

• sádrokartonová deska 

• sendvičová deska

board, panel, plate

• wood based panel

• oriented strand board, OSB

• plywood

• particleboard, chipboard

  - faced chipboard

• fibreboard

  - hardboard 

  - medium board

  - dry process board (MDF)

   -  softboard

• solid wood panel (SWP)

• cement-bonded particleboard

• gypsum / plasterboard

• sandwich panel

Platte

• Holzwerkstoffplatte

• OSB

• Sperrholz

• Spannplatte

  - beschichtete Spannplatte

• Faserplatte

  - Hartfaserplatte

  - mitteldichte Faserplatte

  - nach Trockenverfahren (MDF)

   -  poröse Faserplatte

• Massivholzplatte (SWP)

• zementgebundene

  Flachpressplatte

• Gipskartonplatte

• Sandwichplatte

detail

detail

Detail

diagonála

• diagonální výztuha

diagonal

• diagonal bracing

Diagonale

• Diagonalaussteifung

diagram zatížení-deformace

load-deformation graph

Kraft-Verschiebungs-Diagramm

dočasný, zatímní

temporary

temporal, vorübergehend 

dotvarování, tečení

creep

Kriechen

dovolený

permitted

zulässig

drát

wire

Draht

druh dřeva (dřevina)

• akát

• borovice

• bříza

• buk

• douglaska

• dub

• jasan

• javor

• jedle

• modřín

• smrk

• smrk sitka

• topol

• zerav řasnatý

species

• acacia 

• pin

• birch

• beech

• Douglas fir

• oak

• ash

• maple

• fir

• larch

• spruce

• Sitka spruce

• poplar

• western red cedar

Holzart

• Akazie

• Kiefer

• Birke

• Buche

• Douglasie

• Eiche

• Esche

• Ahorn

• Tanne

• Lärche

• Fichte

• Sitkafichte 

• Pappel

• Kanadische Rotzeder

dřeň

  pith

Markröhre

dřevěná konstrukce

• dřevěná skeletová konstrukce

• dřevěná masivní konstrukce

• spřažená konstrukce ze dřeva

  a betonu*

• dřevěná skořepinová

   konstrukce

• dřevěná sloupová konstrukce

timber structure

• timber beam and post structure

• solid timber structure

 • timber-concrete composite

    structure*

• timber shell structure

• timber pole structure

Holzbauwerk

• Holzskelettbau

• Massivholzbau

• Holz-Beton-

   Verbundkonstruktion*

• Schalentragwerk

• Holzmastenbauart

dřevěná pilota

timber pile

Holzpfahl

dřevo

• bezvadné dřevo

• bělové dřevo 

• jádrové dřevo

• jarní dřevo

• letní dřevo 

• jehličnaté dřevo

• lepené lamelové dřevo

• lepené rostlé dřevo

• listnaté dřevo

• konstrukční dřevo

• rostlé dřevo

• strojně tříděné dřevo

• tlakové dřevo

• vrstvené dřevo (LVL)

• čelní dřevo

• čerstvé dřevo

• vzduchosuché dřevo

• kapované dřevo 

• původ dřeva

wood, timber

• clear wood

• sapwood

• heartwood

• early wood

• late wood

• softwood

• glued laminated timber/glulam

• glued solid timber

• hardwood

• structural timber

• solid timber

• machine graded timber

• compression wood

• laminated veneer lumber (LVL)

• end-grain timber

• green timber

• air dry timber

• offcuts

• timber source  

Holz

• fehlerfreies Holz

• Splintholz

• Kernholz

• Frühholz

• Spätholz

• Nadelholz

• Brettschichtholz

• Balkenschichtholz

• Laubholz

• Bauholz

• Vollholz

• maschinell sortiertes Holz

• Druckholz

• Furnier-Schichtholz (LVL)

• Hirnholz

• frisches Holz

• lufttrockenes Holz

• Kappholz

• Herkunft des Holzes  

dřevokazný hmyz

• napadení hmyzem

wood-borer

• insect attack

Insekten

• Insektenbefall

dřík

• dřík sponky

leg , shaft

• staple leg 

Schaft

• Klammerschaft 

duktilita

ductility

Zähigkeit

dům dřevěný

• srubový

• hrázděný 

• rámový dům

• skeletový

• masivní

• prefabrikovaný dům

• montované domy na bázi dřeva

timber building

• log building

• half-timbered house

• timber framed

• skeleton

• solid

• prefab house

• timber frame houses 

Holzhaus

• Blockhaus

• Fachwerkhaus

• Rahmenbauweise

• Skelettbauweise

• Massivbau

• Fertighaus

• Holztafelbau 

dutina

cavity

Hohlraum

dýha

veneer

Furnier

epoxid

epoxy

Epoxidharz

Evropské technické schválení ETA

European technical approval ETA

Europäische technische Zulassung ETA

expozice, působení

• venkovní expozice 

• požární expozice

• povětrnost, atmosférické vlivy

exposure

• exterior exposure 

• fire exposure

• weathering

Exposition

• Aussenbewitterung

• Brandexposition

• Bewitterung  

fošna

plank

Bohle

grafické řešení

graphical solution

zeichnerische Lösung

hladina, úroveň

level

Niveau

hmoždík

• z tvrdého dřeva

  - pravoúhlý (hranolový) hmoždík

• ocelový tvaru T

connector

• hardwood connector

  - prismatic connector

• steel T-shaped connector

Dübel

• Hartholzdübel 

  - rechteckiger Dübel

• T-förmiger Stahldübel

hmoždík, speciální hmoždík

• prstencový

• talířový

• ozubený

• jednostranný

• dvoustranný

connector special

• split-ring

• plate

• toothed-plate

• single-sided

• double sided

Dübel besonderer Bauart

• Ringdübel

• Scheibendübel

• Scheibendübel mit Zähnen

• einseitiger

• zweiseitiger 

hniloba

• měkká hniloba

• tvrdá hniloba

decay, rot

• soft rot

• dote

Fäulnis, Pilzbefall

• Weichfäule

• leichte Fäule

hodnocení, posuzování, odhad

assessment

Beurteilung

hodnota

value

Wert 

hrana, okraj

arris

Kante, Rand

hřeben střechy

• hřebenová vaznice

• vrchol

• vrcholový kloub

• vrcholový styčník

• vrcholová oblast

ridge

• ridge purlin

• apex

• apex hinge

• apex joint

• apex zone

First , Dachfirst

• Firsrpfette

• First, Apex

• Firstgelenk

• Firstknoten

• Firstbereich

hřebík

• hřebík s hladkým dříkem

• profilovaný (šroubový) hřebík

• drážkovaný hřebík

• hrot hřebíku

• ohnutý konec hřebíku

• namáhaný ve směru dříkuZ

• hloubka zasahování, zaražení

• šikmé přibíjení hřebíků

nail

• plain shank nail, smooth nail

• threaded nail, screw nail

• grooved nail

• nail point

• nail clinching

• axially loaded nail

• nail penetration

• toe nailing

Nagel

• glattschäftiger Nagel

• Sondernagel, Schraubnägel 

• Rillennagel

• Nagelspitze

• umgeschlagene Nagelspitze

• beanspruchtes in

  Schaftrichtung

• Einschlagtiefe 

• Schrägnagelung

hustota 

density

Dichte

charakteristická hodnota

• pevnosti

• tuhosti

• únosnosti

• hustoty

• zatížení

characteristic value of 

• strength

• rigidity

• load carrying capacity

• density

• action

charakteristischer Wert für

• Festigkeit

• Steifigkeit

• Tragfähigkeit

• Rohdichte

• Einwirkung

charakteristiky dřeva redukující pevnost

• suk

  - srostlý suk  

  - nesrostlý suk

  - otvor po suku

  - hranový suk 

  - jednotlivý suk

  - skupinové suky 

• odklon vláken

• šířka letokruhů

• trhlina, prasklina

  - výsušná trhlina

  - způsobená bleskem

  - odlupčivá trhlina

• oblina

• zakřivení

  - podélné ve směru tloušťky

  - podélné ve směru šířky

  - šroubovité

  - příčné 

• reakční dřevo

timber strength reducing characteristics

• knot

  - live knot

  - death knot

  - arris knot 

  - knot hole

  - single knot

  - knot cluster

• slope of grain

• rate of growth

• fissure, shake

  - check

  - lighting shake

  - ring shake

• wane

• warp

  - bow

  - spring

  - twist

  - cup

• reaction wood

Holzmerkmale reduzierend Festigkeit

• Ast, Knoten

  - verwachsener 

  - nicht verwachsener Ast  

  - Kantenast

  - Astloch

  - Einzelast

  - Astansammlung 

• Faserneigung, Schrägfaser 

• Jahrringbreite

• Risse

  - Schwindrisse

  - Blitzrisse

  - Ringschäle

• Baumkante

• Krümmung

  - Längskrümmung Breitseite

  - Längskrümmung  Schmalseite

  - Verdrehung

  - Querkrümmung

• Reaktionsholz

impregnace

preservative treatment

Imprägnation

izolace, ochrana

• tepelná izolace

• zvuková izolace

• izolace (ochrana) proti vlhkosti

• protipožární ochrana

• izolační vrstva

insulation, protection

• thermal insulation

• sound insulation

• moisture protection

• fire protection (prevention)

• insulation layer

Schutz, Isolation, Dämmung

• Wärmeschutz

• Schallschutz

• Feuchtigkeitsschutz

• Brandschutz

• Dämmschicht

jakost

quality

Güte, Qualität

kleština

ribband

Ankerbalken, Zange 

klimatizování, kondicionování

conditioning

Konditionieren

klopení

beam instability

Kippen

kloubové spojení

hinge

Gelenkverbindung

kluz

yield

Fliessen, Gleitung

kmitání, vibrace

vibration

Schwingung, Vibration

kolíkový spojovací prostředek

• jednostřižný

• dvojstřižný 

• hřebík

• sponka*

• vrut do dřeva

• kolík

• svorník

• přesný svorník

dowel-type fastener

• single shear

• double shear

• nail

• staple*

• screw

• dowel

• bolt

• accurate bolt

stiftförmiges Verbindungsmittel

• einschnittig

• zweischnittig

• Nagel

• Klammer*

• Holzschraube

• Stabdübel, Stift

• Bolzen

• Passbolzen 

kompozitní nosník

• dřevo-betonový

• spřažený, složený

• spřažená konstrukce ze dřeva

  a betonu

composite beam

• timber-concrete

• composite, built-up

• timber-concrete composite

  structure

Verbundträger

• Holz-Beton

• verbund, zusammengesetzt

• Holz-Beton-

   Verbundkonstruktion

konstrukční prvek

building component

Bauteil

kontrola, ověření

• kontrola jakosti

check, control

• quality control

Nachweis, Überwachung

• Gütekontrolle, Qualitätsprüfung 

kopule

dome

Kuppel

kotvení

• stěnové ztužidlo

bracing

• wall bracing

Verband

• Wallverband

kovový spojovací prostředek

• viz kolíkový spojovací

   prostředek

• viz hmoždík speciální

• styčníková deska

  s prolisovanými trny

metal fastener

• see dowel type fastener

• see connector special

• punched metal plate fastener

metalischer Verbindungsmittel

• s. stiftformiges

   Verbindungsmittel

• s. Dübel besonderer Bauart

• gestanzte Nagelplatte aus  

   Metall, Nagelplatte

krokev

• nárožní krokev

rafter

• hip rafter

Sparren, Dachsparren

• Gratsparren

kroucení, krut

torsion

Torsion, Verdrehung

kulatina

• sbíhavost

• křivost kulatiny

• konstrukce z kulatiny

round timer, timber pole

• taper

• sweep

• roundwood structure

Rundholz

• Abholzigkeit

• Krümmung

• Rundholzkonstruktion

kůra

• zárost, zarostlá kúra 

bark

• bark pocket 

Rinde

• Rindeneinschluss 

kvantil

fractile

Quantile

lamela

lamination

Lamelle

lepený spoj

• lepená spára

  - celistvost lepené spáry

• zubovitý spoj

  - délka ozubu

  - rozteč ozubů

  - sklon ozubu  

. - vůle v zubovitém spoji

  - šířka tupého zakončení ozubu

• úkosový spoj

adhesive (glued) joint

• glue line

  - glue line integrity 

• finger joint

  - finger length

  - pitch

  - finger angle

  - tip gap

  - tip width

• scarf joint

Leimverbindungung

• Klebfuge

  - Integrität der Klebfuge

• Keilzinkenverbindung

  - Zinkenlänge

  - Zinkenteilung

  - Flankenneigung

  - Zinkenspiel

  - Breite der Zinkenspitze

• Schäftung

lepidlo

• aminové

• fenolické

• melaminové

• melamino-močovinové

• rezorcínové

• kaseinové

• montážní lepidlo

• lepidlo vyplňující spáry

• nános lepidla

• vytvrzování

• tvrdidlo

• vytlačování lepidla

adhesive, glue

• aminoplastic

• phenolic

• melamine

• melamine-urea

• resorcinol

• casein

• assembly glue

• gap filling adhesive

• adhesive spread

• curing

• hardener

• adhesive squeezeout

Klebstoff, Leim

• Aminoplast

• Phenolharzleim

• Melaminharzleim

• Melamin-ureaharzleim

• Resorcinharzleim

• Kaseinleim

• Montageleim

• fugenfüllender Klebstoff

• Leimauftrag

• Aushärtung

• Härter

• Klebstoff Herausdrückung

lešení, skruž, bednění

falsework, scaffolds

Gerüst, Schalung 

letokruh

• šířka letokruhů

annual ring, growth ring

• rate of growth

Jahrring

• Jahrringbreite

lom, porušení

fracture, rupture

Zerstörung, Bruch

materiál

material

Material, Rohstoff

mechanický spoj dřeva

• jednostřižný spoj 

• dvojstřižný spoj

• vícestřižný spoj

• spoj s více spojovacími

  prostředky

• hřebíkový spoj

• sponkový spoj

• svorníkový spoj

• kolíkový spoj

• vrutový spoj

• spoj s vkládanými hmoždíky

• spoj se zalisovanými hmoždíky

• spoj s kovovými styčníkovými

  deskami s prolisovanými trny

mechanical timber joint

• single-shear joint

• double-shear joint

• multiple shear plane

   connection

• multiple fastener joint

• nailed joint

• stapled loint

• bolted joint

• dowelled joint

• screwed joint

• ring and shear plate joint

• toothed plate connector joint

• joint with punched metal plate

  fastener 

Holzverbindung mechanisch

• einschnittige Verbindung

• zweinschnittige Verbindung

• mehrschnittige Verbindung

• Verbindung mit mehreren

   Verbindungsmitteln

• Nagelverbindung

• Klammerverbindung

• Bolzenverbindung

• Stabdübelverbindung

• Holzschraubenverbindung

• Verbindung mit EInlassdübeln

• Verbindung mit

  Einpressdübeln

• Nagelplattenverbindung

měření

• měřidlo, snímač

• spároměr

measurement

• gauge

• feeler gauge

Messen

• Messwertaufnehmer

• Fühlerlehre

metoda dílčích součinitelů

partial factor method

Methode Teilsicherheitsbeiwerte

mez, mezní

• mezní stav

  - mezní stav únosnosti

  - mezní stav použitelnosti

limit

• limit state

  - ultimate limit state

  - serviceability limit state

Grenze, grenz

• Grenzzustand

  - Gzst. der Tragfähigkeit

  - Gzst. der Gebrauchstauglichkeit

mezní, největší, krajní 

ultimate

Grenz, Limit

mimostřednost

• mimostředný připoj

• mimostředné podepření

eccentricity

• eccentric connection / joint

• eccentric support

Ausmittigkeit

• ausmittiger Anschluss

• ausmittige Abstützung

modul

• modul posunutí

• modul pružnosti (E)

• modul pružnosti ve smyku (G)

modulus

• slip modulus

• modulus of elasticity (E)

• shear modulus (G)

Modul

• Verschiebungsmodul

• Elastizitätsmodul (E)

• modul pružnosti v ohybu (E)

moment

• ohybový moment

• krouticí moment

• návrhový moment

• přídavný moment   

• moment na mezi kluzu

• podporový moment

moment

• bending moment

• torsional moment

• design moment

• additional (secondary)

   moment

• yield moment

• moment at the suppor

Moment

• Biegemoment

• Torsionsmoment

• Bemessungsmoment

• Zusatzmoment

• Fliessmoment

• Stützmoment 

momentový styk

moment splice

Momentstoss

montáž, sestavení

• montáž na staveništi

erection, assembly

• field assembly

Montage, Zusammensetzung

• Montage auf der Baustelle

most

• dřevěný most

• silniční most

• železniční most

• lávka pro chodce

• mostovka / vozovka

• mostní podélník

• zavěšený most

• lanový most

bridge

• timber bridge

• road / highway bridge

• railway bridge

• pedestrian bridge, footbridge

• deck

• bridge stringer

• suspended bridge

• cable-stayed bridge

Brücke

• Holzbrücke

• Strassenbrücke

• Eisenbahnbrücke

• Fussgängerbrücke, Fusssteg

• Fahrbahnplatte

• Fahrbahnlängsträger

• Hängebrücke

• Schrägseilbrücke

nadvýšení

camber

Überhöhung

nadzdvižení

uplift

Abheben

napadení

• biologické napadení

• napadení houbami

• napadení hmyzem

attack

• biological attack

• fungal attack

• insect attack

Befall

• biotischer Schadeneinfluss

• Pilzbefall

• Insektenbefall

napětí, namáhání

• kombinované namáhání (napětí)

• koncentrace napětí

• napětí II. řádu

• střídavé namáhání

• napětí v tahu-tlaku-ohybu-

  smyku-krutu

stress

• combined stress

• stress concentration

• second order linear analysis

• alternating stress

• tensile-compressive-bending-

  shear-torsion stress

Spannung, Beanspruchung

• Spannungskombination

• Spannungskonzentration

• Spannungstheorie II. Ordnung

• Wechselbeanspruchung

• Zug-Druck-Biege-Schub-

  Torsions-Spannung

návrh

draft

Entwurf

navrhování, dimenzování

• navrhování dřevěných

   konstrukcí

• navrhování podle mezních

   stavů

• návrhová hodnota

design

• design of timber structures

• limit state design

• design value

Bemessung

• Bemessung von Holzbauten

• Bemessung nach Grenzzuständen

• Bemessungswert

nosník, trám

• prostý nosník

• spojitý nosník

• s přečnívajícími konci

• konzola

• hlavní nosník

• vedlejší nosník

• plnostěnný nosník

• lepený lamelový nosník

• pultový nosník

• sedlový nosník

• nadvýšený/vyklenutý sedlový

   nosník

• zakřivený nosník

• kompozitní (složený) nosník*

• mechanicky spojovaný nosník

• kloubový nosník

• sdružený nosník

• I-nosník

• tenkostěnný nosník

• skříňový nosník

• věšadlový nosník

• nosník se zářezem na konci

• nosník se vzpěrkami

• příhradový nosník*

• pás (pásnice) nosníku

• stojina, stěna nosníku 

• výměna nosníku

beam, girder

• simply supported beam

• continuous beam

• beam with overhanging ends

• cantilever

• main beam

• secondary beam

• plane girder, web girder

• glulam beam

• single tapered beam

• double tapered beam

• double tapered pitched beam

• curved beam

• composite / buit-up beam*

• mechanically jointed beam

• Gerber girder

• coupled (Koppel) beam

• I-beam

• thin webbed beam

• box beam

• kingpost truss

• end-notched beam

• knee braced beam

• truss*

• chord, flange

• web

• trimming, trimmer

Träger, Balken

• Einfeldträger

• Durchlaufträger

• Auslegerbalken

• Kragträger 

• Hauptträger

• Nebenträger

• Vollwandträger

• Brettschichtholzträger

• Pultdachträger

• Satteldachträger

• Satteldachträger mit

   gekrümmtem Untergurt

• gekrümmter Träger

• zusammengesetzter Träger*

• nachgiebig verbundener

  Biegestab

• Gelenkträger

• Koppelträger

• I-Träger, Doppel-T Träger

• dünnwandiger Träger

• Kastenträger

• unterspannte Träger

• Endausklingung von Balken

• Kopfbandbalken

• Fachwerkträger*

• Gurt

• Steg

• Balkenwechsel

nula

zero

Null

obdélníkový

rectangular

rechteckig

objem

volume

Volumen, Kubatur

obklad / vnější plášť nenosný 

cladding

Bekleidung, Verkleidung

oblast

• růstová oblast

region, area

• growth area

Gebiet, Bereich 

• Wuchsgebiet

oblouk

• dvojkloubový oblouk

• trojkloubový oblouk 

arch

• two-hinged arch

• three-hinged arch

Bogen

• Zweigelenkbogen

• Dreigelenkbogen

obnovit

restore

instand setzen, renovieren

obrázek

figure

Bild

obvod

perimeter

Umfang

ocel

• korozivzdorná ocel

• ocelový plech

steel

• stainless steel

• iron sheet

Stahl

• nicht rostender Stahl

• Stahlblech

odhadnutý

estimated

geschätzt, abgeschätzt

odchylka

deviation

Abweichung

odkaz

reference

Hinweis

odlehčit

unload

entlasten

odolnost, odpor

• odpor tření

• požární odolnost

• průřezový modul

resistance

• friction resistance

• fire resistance

• moment of resistance

Widerstand

• Reibungswiderstand

• Feuerwiderstand

• Widerstandsmoment

odvětraný prostor

ventilated space

Hinterlüftung

ohyb

• ohyb v poloze na stojato

• ohyb v poloze na ležato

• ohyb ke dvěma osám

bending

• edgewise bending

• flatwise bending

• two direction bending

Biegung

• Hochkant-Biegung

• Flachkant-Biegung

• Doppelbiegung

ochrana dřeva

• konstrukční ochrana dřeva

• chemická ochrana dřeva

• ochranná látka na dřevo

wood protection

• detailing for durability

• preservative treatment

• wood (timber) preservative

Holzschutz

• baulicher Holzschutz

• chemischer Holzschutz

• Holzschutzstoff,

   Holzschutzmittel 

ochrana proti korozi

corrosion protection

Korrosionsschutz

okamžitý

instantaneous

sehr kurz

omezení

limitation, restriction

Begrenzung

oprava

repair

Reparatur

osa

• hlavní osa 

• osový

axis

• main axis 

• axial

Achse

• Hauptachse

• axial, mittiger

osazení, montování

mounting

Montage

otvor

• otvor po suku

• vrtat (dřevo)

• předvrtání otvoru

• otlačení stěny otvoru

hole

• knot hole

• drill (timber)

• pre-drilling, preboring

• embendment

Durchbruch, Loch

• Astloch

• bohren (Holz)

• Vorbohren

• Lochleibung

otvor okenní, dveřní

opening window, door

Öffnung Fenster, Tür

označení

marking

Kennzeichnung

pevnost

• pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny

• pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny

• pevnost v tlaku kolmo

  k vláknům

• pevnost v ohybu

• vzpěrná pevnost

• pevnost ve smyku

• pevnost v kroucení

• pevnost v rázu

• pevnost stěny otvoru

• pevnost připojení styčníkové desky

• pevnost lepeného spoje

• trvalá pevnost

strength

• tension strength parallel to grain

• compression strength parallel

• compression strength

   perpendicular to grain

• bending strength

• buckling strength

• shear strength

• torsional strength

• impact strength

• embedment strength

• fastener anchorage capacity

• glue-joint strength

• permanent (fatigue) strength

Festigkeit

• Zugfestigkeit parallel

• Druckfestigkeit parallel

• Druckfestigkeit

    rechtwinklig zur Faserrichtung

• Biegefestigkeit

• Knickspannung

• Schub / Scherfestigkeit

• Torsionsfestigkeit

• Schlagfestigkeit,

   Stossfestigkeit

• Lochleibungsfestigkeit

• Nageltragfähigkeit

• Klebfestigkeit

• Dauerfestigkeit

pevný, únosný

strong

Fest, Tragfähig

pilařský závod

sawmill

Sägewerk

plamen

flame

Flamme

plášť, oplášťování

• výztužný plášť

sheating, skin

• stiffening sheating

Beplankung, Schale, Haut

• aussteifende Beplankung

plátování

half-lap joint

Verblattung

plocha

• plocha průřezu

area

• cross-sectional area 

Fläche

• Querschnittfläche 

počáteční

initial

initial, Anfangs-

počítač

projektování pomocí počítače (CAD)

výroba pomocí počítače (CAM)

computer

• computer aided design (CAD)

• computer aided manufacture

  (CAM)

Computer, Rechner

• Rechnerunterstütztes

  Konstruieren (CAD)

• Rechnerunterstütztes Fertigen

  (CAM)

podlaha, podlaží, strop

• prkenná podlaha

• strop obytné budovy

floor

• boarded floor

• residential floor

Fussboden, Boden

• Dielenboden

• Wohnungsdecke 

podmínka

condition

Bedingung

podpora

• vidlicová podpora

• mezilehlá podpora

• podporový styčník  

support

• fork bearing

• intermediate support

• support knot

Auflager

• Gabelauflagerung

• Zwischenauflager

• Auflagerknoten

poměr

behaviour

Verhalten

poměrné protažení

Elongation

spezifische Dehnung

poměrné přetvoření

strain

Dehnung

porucha, porušení

• porušení dřeva

• způsob porušení

failure

• wood failure

• failure mode

Schadensfall

• Holzbruch

• Bruchart

postup

procedure

Verfahren, Ablauf

posunutí spoje

displacement

Verschiebung

posunutí, přemístění

ratio

Verhältniss

poškození, porušení

damage

Beschädigung, Zerstörung

potěr

screed

Estrich

použití

application

Anwendung

povlak

coating

Beschichtung, Überzug

povrch

• čelní povrch dřeva

• povrchová úprava

surface

• end-grain surface

• surface finish

Oberfläche, Fläche

• Hirnholzfläche

• Oberflächenbehandlung

pozemní stavba

building construction

Hochbau

požadavek

requirement

Anforderung

požár, oheň

• působení požáru

• požární odolnost

• doba požární odolnosti

• šíření požáru

• požární stěna

• hořlavost

fire

• fire exposure

• resistance to fire

• fire resistance time

• fire spread

• fire wall

• combustibility

Brand, Feuer

• Brandbeanspruchung

• Feuerwiderstand

• Feuerwiderstandsdauer

• Brandausbrietung

• Brandwand

• Brennbarkeit

pravoúhlost

squareness

Rechtwinkligkeit

preventivní ochrana

prevention

vorbeugender Schutz

preventivní opatření

precaution, preventive measure

vorbeugende Massnahme

prkno, deska

board

Brett

projekt

project

Projekt

prokluz (svorník při prvním zatížení)

initial slip (bolted joint at first load)

Schlupf (Bolzen bei Krafteinleitung)

proměnnost, proměnlivost

anchor, holding-down

Verankerung

prostorové vyztužení

space bracing

räumliche Aussteifung

prostorový

• prostorový rám

spatial

• spatial (space) frame

räumlich

• räumliche Rahmen

protažení hlavy

(spojovacího prostředku)

head pull-through

(fastener)

Kopfdurchziehen

(Verbindungsmittel)

provádění

execution

Ausführung

průhyb

• průhyb od vlivu posouvajících sil

deflection

• shear deflection

Durchbiegung

• Durchbiegung infolge Querkraft

průměr  (kruhu)

• jmenovitý průměr

• průměr dříku 

diameter

• nominal diameter

• shank diameter 

Durchmesser

• Nenndurchmesser

• Schaftdiameter

průměr (hodnota)

• průměrná hodnota

• vážený průměr

average, mean

• average value

• weighted average

Mittelwert, Mittel

• Mittelwert

• gewogenes Mittel

průnik

• hloubka průniku 

penetration

• depth of penetration

Eindringung

• Eindringtiefe

průřez, příčný řez

• průřez, řez

• kritický průřez

cross section

• section

• critical section

Querschnitt, Schnitt

• Schnit

• kritischer Querschnitt

průzkum

variability

Variabilität, Veränderlichkeit

pružnost

elasticity

Elastizität

prvek

• nosný prvek

element, member

• load bearing element

Element

• Tragelement

předběžný návrh

preliminary design

Vorbemessung

předepsaný

prescribed

vorgeschrieben

překlad

lintel

Sturzträger

přeprava

transportation

Transport

přesnost

accuracy

Genauigkeit

příhradový vazník

• pás (pásnice) vazníku

  - horní pás

  - dolní pás

  - mezipásový prut

• přímopásový vazník 

• trojúhelníkový vazník

• obloukový příhradový vazník

• lehký příhradový vazník

• příhradový mřížový nosník

truss

• chord

  - top chord

  - bottom chord

  - internal member

• parallel chord truss

• triangular truss

• bowstring truss

• trussed rafter

• lattice truss

Fachwerkbinder

• Gurt

  - Obergurt

  - Untergurt

  - Füllstab

• Parallelgurtiger

  Fachwerkbinder

• Dreieckbinder

• Bogenbinder

• leichter Fachwerkbinder 

• Gitterfachwerk

příjem

• příjem impregnační látky

retention

• preservative retention

Aufnahme

• Schutzmittelaufnahme 

přímý, rovný

straight

gerade, eben

přípoj

• příčný přípoj 

joint

• joint with load perpendicular to

  grain

Anschluss

• Queranschluss

přírůstek

• přírůstek zatížení

• přírůstek deformace

• přírůstek času

increment

• increment of load

• increment of deformation

• time increment

Steigerung, Zunahme

• Laststeigerung

• Verformungszunahme

• Zeitzunahme

přiřazení

assignment

Zuordnung

půdorys

ground plan

Grundriss

radiální tah

radial tension

Radialzug

radiální tlak

radial compression

Radialdruck

rám nosná konstrukce

• s rozebíratelným rámovým rohem

• se zakřiveným rámovým rohem

• s kruhem kolíků

• se zubovitým spojem

frame, portal frame

• V-shaped

• curved haunch

• dowelled haunch

• finger jointed haunch

Rahmen

• mit aufgelöster Rahmenecke

• mit gekrümmten Rahmenecke

• mit Dübelkreis

• mit keilgezinkter Rahmenecke

rám vodorovný prvek stěny

• horní rám

• dolní rám, práh stěny

rail

• top rail

• bottom rail

Rippe

• Kopfrippe

• Fussrippe, Fussschwelle

rámová konstrukce

frame structure

Rahmentragwerk

rámový roh s velkým zubovitým spojem

frame corner using large finger joint

Rahmenecke mit universal Keilzinkenstoss

ráz, náraz

impact

Stoss

reakce na oheň

reaction to fire 

Brandverhalten

rekonstrukce

restoring

Instandsetzung

roh

• rohový přípoj

corner

• corner connection

Ecke

• Eckverbindung

rovnováha

equilibrium

Gleichgewicht

rovnováha sil

equilibrium of forces

Kräftegleichgewicht

rozdělení zatížení

load sharing

Lastverteilung

rozdělený

distributed

Verteilt

rozměr

• rozměrová stálost

• rozměrová změna

• tolerance rozměru

• nominální / jmenovitý rozměr

• požadovaný / stanovený rozměr

• celkový rozměr

  dimension, size

• dimensional stability

• dimensional change

• size tolerance

• nominal  size

• target size

• overall dimension

Mass, Dimension, Format

• Dimensionsstabilität

• Massänderung

• Masstoleranz

• Nennmass

• Sollmass

• Gesamtmass 

rozpětí

span

Spannweite

rozsah, rozmezí

range

Bereich

rozštěpení

splittig failure

Aufreissen

rozteč, rozestup

spacing

Abstand

rychlost, míra, stupeň

rate

Geschwindigkeit, Grad

řezání

cutting

Sägen

řezivo

sawn timber

Schnittholz

seismický

• seismické namáhání

seismic

• seismic action

seismisch, Erdschütterungs-

• Erdbebenbeanspruchung

sesychání

shrinkage

Schwinden

shoda

compliance

Übereinstimmung

schodiště

stair

Treppe

síla

• návrhová síla

• vnitřní síla

• kotevní síla

• přenos síly

force

• design force

• internal force

• anchorage force

• force transmission

Kraft

• Bemessungskraft

• innere Kraft

• Ankerkraft

• Kraftübertragung

simulace

simulation

Simulation

skladování

storage

Lagerung

sklon

slope

Neigung

skořepina

• skořepinová konstrukce

shell

• shell structure

Schale

• Schalentragwerk

směna

• pracovní směna 

shift

• working shift

Schicht

• Arbeitsschicht, Schicht 

směr

• podélný směr

• radiální směr

• tangenciální směr 

direction

• lengthwise direction

• radial direction

• tangential direction

Richtung

• Längsrichtung

• Radialrichtung

• Tangentialrichtung 

směrnice

• směrnice pro stavební výrobky

directive

• construction products directive

Richtlinie

• Bauproduktenrichtlinie

směrodatná odchylka

standard deviation

Standardabweichung

smyk

• smyk za ohybu

• smyk v rovině desky

• smyk kolmo k rovině desky

• valivý smyk

• smykový tok

• střih

shear

• shear stress

• planar shear stress

• panel shear stress

• rolling shear

• shear flow

• shear 

Schub

• Schub

• Schub in Plattenebene

• Schub rechtwinklig zur

   Plattenebene

• Rollschub

• Schubfluss

• Abscheren   

sníh

snow

Schnee

součinitel

• modifikační součinitel

• redukční součinitel

factor

• modification factor

• reduction factor

Beiwert

• Modifikationsbeiwert

• Abminderungsbeiwert

spára, mezera

• dilatační spára

gap

• expansion gap

Fuge

• Dehnungsfuge

spoj, styk

• podélný spoj

• příčný spoj

• rohový spoj  

• tupý spoj

• kloubový spoj

• kontaktní styk

• mechanický spoj*

• spoj tuhý v ohybu

• lepený spoj*

• okapový spoj

• tesařský spoj*

• posunutí spoje  

joint, connection

• end joint

• edge joint

• corner joint

• abutting joint

• hinge

• contact joint

• mechanical joint

• moment resisting connection

• glued joint

• heel joint

• carpentry joint*

• joint slip

Verbindung, Stoss

• Endverbindung

• Querverbindung 

• Eckverbindung

• stumpf Stoss

• Gelenkverbindung

• Kontaktstoss

• mechanische Verbindung

• biegefeste Verbindung

• geklebte Verbindung

• Traufverbindung

• zimmermannsmässige

  Verbindung*

• Verschiebung / Nachgiebigkeit /

   Lochleibungsverformung der

   Verbindung

spojitý

• spojitý nosník

continuous

• continuous beam

durchlaufend

• Durchlaufträger

spojovací prostředek*

• spojovací prostředek pro dřevo

fastener*

• timber fastener

Verbindungmittel*

• Holzverbindungsmittel

spolehlivost

reliability

Zuverlässigkeit

spolupůsobení

interaction

Zusammenwirken

sponka

• dřík sponky

• krček sponky

staple

• staple leg

• staple crown

Klammer

• Klamerschaft

• Klammerrücken

stabilita

• stabilita rozměrů

stability

• dimensional stability

Stabilität

• Dimensionsstabilität 

stavba, objekt

construction works

Bauwerk, Objekt

stavební konstrukce

engineering structure

Baukonstruktion

stavění

construction

Bauen

staveniště

• na staveništi

building site, site

• in-situ

Baustelle

• auf site

stěna

• vnější stěna

• vnitřní stěna

• nosná stěna

• výztužná stěna

• stěnové ztužidlo

• dělicí stěna, příčka

• opěrná stěna

• protihluková stěna

• požární stěna

• horní rám stěny

• dolní rám / práh stěny

• stěnový panel s dřevěným

  rámem

wall

• outside wall

• internal wall

• structural wall

• wall diaphragm, shear wall

• wall bracing

• partition wall

• retaining wall

• sound barrier

• fire wall

• top rail

• bottom rail

• timber frame wall panel

Wand

• Aussenwand

• Innenwand

• tragende Wand

• Wandscheibe

• Wandverband

• Trennwand

• Stützwand

• Schallschutzwand

• Brandwand

• Kopfrippe

• Fussschwelle

• Wandelement in

   Holztafelbauart

stožár, sloup

• dřevěný sloup, stožár

- pata / dolní čelo sloupu

- čep / horní čelo sloupu 

transmission mast

• wood pole

  - pole butt

  - pole tip

Leitungsmast

• Holzmast

- Mastfuss

  - Mastzopf

strop

• dřevěný trámový

• žebrový-panelový

• masivní dřevěný

• spřažený ze dřeva a betonu

• strop obytné budovy

• zavěšený strop

• stropní podhled

floor, ceiling

• timber (joist) ceiling

• ribbed-panel ceiling

• solid timber ceiling

• composite timber-concrete

• residential floor

• suspended floor

• ceiling

Decke

• Holzbalkendecke

• Rippen-Hohlkastendecke

• Massivholzdecke

• Holz-Beton-Verbunddecke

• Wohnungsdecke

• Unterdecke

• Deckenuntersicht 

střecha

• krokvová střecha

• hambálková střecha

• vaznicová střecha

• sedlová střecha

• valbová střecha

• pultová střecha

• plochá střecha

• lamelová střecha

• lomenicová střecha

• stanová střecha

• zavěšená střecha

roof

• rafter roof

• collar roof

• purlin roof

• double-pitched roof

• hip roof

• single-pitch roof

• flat roof

• lamella roof

• folded plate roof

• tent roof

• suspended roof

Dach

• Sparrendach

• Kehlbalkendach

• Pfettendach

• Satteldach

• Walmdach

• Pultdach

• Flachdach

• Lamellendach

• Faltdach 

• Zeltdach

• Hängedach  

střešní (stropní) výztužná tabule

roof (floor) diaphragm

Dach-(Decken)scheibe 

střešní krytina

roofing

Dachdeckung

střešní lať

roof batten

Dachlatte

stupeň

step

Stufe

styčník

node

Knotenpunkt

sušina dřeva

oven dry mass

Darrmasse

světlost, světlý rozměr 

clear span

lichte Weite

svislý

vertical

vertikal, senkrecht

svodidlo

road barrier

Leitplanke

svorník, šroub

• kotevní svorník

• stahovací svorník

• matice svorníku

• podložka svorníku

bolt

• anchor bolt

• clamp bolt

• nut

• washer

Bolzen, Schraube

• Ankerbolzen

• Klemmbolzen

• Mutter

• Unterlegscheibe

šířka

width

Breite

štíhlostní poměr

slenderness ratio

Schlankheitsgrad

tabulka

table

Tabelle

tah

• tah kolmo k vláknům

tension

• tension perpendicular to grain

Zug

• Querzug

táhlo

tie, tie rod

Zugstange, Zugband

teplota

• teplota dřeva

temperature

• wood temperature

Temperatur

• Holztemperatur

tesař

carpenter

Zimmerer

tesařský (truhlářský) spoj

• šikmé zapuštění

  - čelní

  - patní

  - dvojité

• plátování

• čepový spoj

• kampování

• drážka a pero

carpentry joint

• framed joint with notch

  - in the front area

  - in the rear area

  - in combination

• half-lap joint, lapping

• mortise and tenon joint

• framed joint

• tongue and groove

zimmermannsmässige Verbindung

• Versatzverbindung

  - Stirnversatz

  - Fersenversatz

  - doppelter Versatz 

• Verblattung

• Zapfen

• Verkämmung

• Nut und Feder

těsnění proti větru

wind barrier

Windabdichtung

tíha, tíže

• vlastní tíha 

weight

• self-weight 

Last, Gewicht

• Eigengewicht 

tlačený prut, sloup

• patka sloupu

• ložisko sloupu

• mřížový tlačený prut

  - mřížový  tlačený prut s lepe-

    nými nebo hřebíkovými spoji

• členěný tlačený prut s vložkami

  nebo rámovými spojkami

• tlačený prut složeného průřezu

column

• column base

• column support

• lattice column

  - lattice column with glued or

    nailed joints

• spaced column with packs or

   gussets

• mechanically jointed column

Druckstab, Stütze

• Stützenfuss 

• Stützenauflager

• Gitterstab 

  - Gitterstab mit geklebten

    oder genagelten

    Verbindungen

• mehrteiliger gespreizter

   Druckstab mit Zwischen- oder

  Bindehölzer

• zusammengesetzter

  Druckstab mit kontinuierlicher

  mechanischer Verbindung

tlak

• osový tlak

• tlak kolmo k vláknům

• mimostředný tlak

• tlak na celou plochu

• podporový (soustředěný) tlak  

compression

• axial compression

• compression perpendicular to

   grain

• eccentric compression

• continuous support

• discrete support

Druck

• mittiger Druck

• Querdruck

• ausmittiger Druck

• Schwellendruck

• Auflagerdruck

tloušťka

• nominální tloušťka

• tloušťka povlaku

thickness

• nominal thickness

• coating thickness 

Dicke

• Nenndicke

• Beschichtungsdicke 

trvanlivost

• přirozená trvanlivost

durability

• natural durability

Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit 

• natürliche Dauerhaftigkeit

třída

• jakostní třída

• třída pevnosti

• třída provozu

• třída ohrožení

• třída trvání zatížení*

  - stálé

  - dlouhodobé

  - střednědobé

  - krátkodobé

  - okamžikové

class, grade

• grade

• strength class

• service class

• hazard class

• load-duration class*

  - permanent

  - long term

  - medium term

  - short term

  - instantaneous

Klasse

• Sortierklasse

• Festigkeitsklasse

• Nutzungsklasse

• Gefährdungsklasse

• Klasse Lasteinwirkungsdauer*

  - ständig

  - lang 

  - mittel

  - kurz

  - sehr kurz 

třídění

• vizuální třídění podle pevnosti

• strojní třídění podle pevnosti

• stroj pro třídění podle pevnosti

• třídění zkušebním zatížením

grading

• visual strength grading

• machine strength grading

• strength grading machine

• machine proof-grading

Sortierung

• visuelle Festigkeitssortierung

• maschinelle Festigkeitssortierung

• Sortiermaschine

• Sortierung durch

   Probebelastung

tuhost

• rotační tuhost

• tuhost v ohybu

• tuhý

stiffness, rigidity

• rotational rigidity

• bending stiffness

• rigid, stiff

Steifigkeit, Starrheit

• Drehsteifigkeit

• Biegesteifigkeit

• starr, steif

tvar

shape

Form

tvarové součásti z plechu

• patka nosníku

• příchytka krokve k vaznici

• Gerberův spojovací prostředek

• zarážka

• úhelníková spojovací součást   

cold formed steel fasteners

• joist hanger

• framing anchor

• shear force splice

• cleat

• angle bracket      

Stahlblechformteilen

• Balkenschuh

• Sparrenpfettenanker

• Gerberverbinder

• Knagge

• Winkelverbinder                   

tyč

bar

Stange, Stock

účinný průřez

effective cross section

wirksamer Querschnitt

údaje

data

Daten

udržování

maintenance

Instanthaltung

úhel

angle

Winkel

únava

• únava dřeva

fatigue

• wood fatigue

Ermüdung

• Ermüdung von Holz

únosnost, odolnost

• únosnost v tahu

• únosnost na vytažení

capacity, resistance

• tensile capacity

• withdrawal capacity

Tragfähigkeit, Widerstand

• Zugtragfähigkeit

• Ausziehwiderstand

upevnění

fastening

Befestigung

úprava, nastavení 

adjustment

Angleichung, Modifikation

usazování vody na ploché střeše

water ponding on flat roof

Pfützenbildung auf Flachdach

uspořádání

ranking

Reihung, Anordnung

vady dřeva

• viz charakteristiky dřeva

  redukující pevnost

wood defects

• see timber strength reducing

   characteristics                                          

Holzfehler

• s. Holzmerkmale reduzierend

  Festigkeit

váhová metoda

(stanovení vlhkosti dřeva)

oven dry method

Darrverfahren

vaznice

• okapová vaznice

• středová-mezilehlá vaznice

• hřebenová vaznice

• kloubová vaznice 

purlin

• eaves purlin

• centre purlin

• ridge purlin

• hinged purlin  

Pfette

• Fusspfette

• Mittelpfette

• Firstpfette

• Gelenkpfette  

vazník

• střešní vazník

• vazník s využitým střešním

  prostorem

• lichoběžníkový vazník

• vzpínadlový vazník

• příhradový vazník*

binder, girder, truss

• roof truss

• attic truss

• trapezoidal truss

• kings truss

• truss*

Binder

• Dachbinder

• Studiobinder

• Trapezbinder

• unterspannter Träger

• Fachwerkbinder

venkovní, vnější

• venkovní prostředí

external

• external environment

aussen-, ausserer, extern

• im Freien

věšadlo

• jednoduché věšadlo

• dvojité věšadlo

• věšadlový nosník

king post truss

• king post

• queen post truss

• king truss, trussed beam

Hängewerk

• einfaches Hängewerk

• doppeltes Hängewerk

• unterspannte Balken / Träger

vetknutý

fixed

fest, eingespannt

vícepodlažní

multi-storey

Mehrgeschossig

vítr

wind

Wind

vlákno

• vlákno dřeva

• směr vláken

• odklon vláken

• točivost

fibre, grain

• wood fibre

• fibre direction

• slope of grain

• spiral grain 

Faser

• Holzfaser

• Faserrichtung

• Faserneigung

• Drehwuchs

vlastnost

property

Eigenschaft

vlhkost

• hladina vlhkosti

• relativní vlhkost

• rovnovážná vlhkost

• vlhkoměr

• bod nasycení vláken

moisture content

• moisture level

• relative humidity

• equilibrium moisture content

• moisture meter

• fibre saturation point

Feuchte

• Feuchtigkeitsniveau

• relative Luftfeuchte

• Ausgleichsfeuchte 

• Feuchtemessgerät,

  Feuchtigkeitsmesser

• Fassersätigungspunkt

vliv

• vliv prostředí

influence

• environmental influence

Einfluss

• Umgebungseinfluss

vodorovný

horizontal

horizontal

vrstva s difusním odporem

vapour / moisture barrier

Dampfbremse / Feuchtesperre

vrstvené dřevo (LVL)

• vrstvené dřevo z dýhových pásů

laminated veneer lumber (LVL)

• parallel strand lumber

Furnierschichtholz (LVL)

• Furnierstreifenholz

vrut do dřeva

• vrut namáhaný na střih

• vrut namáhaný na vytažení

• hloubka zašroubování

• samovrtný vrut

screw

• laterally loaded screw

• axially loaded screw

• penetration depth

• drilling screw

Holzschraube

• Schraube beanspruchte auf

  Abscheren

• Schraube beanspruchte auf

  Herausziehen

• Einschraubtiefe

• Bohrschraube

výběr, vzorek

• odběr vzorků

sample

• sampling 

Probe, Probestück

• Probenahme 

výrobek

• výrobní proces

• výrobní prostory

product

• production process 

• premises

Produkt

• Herstellungsprozess /verfahren

• Herstellungsräume

výsledný

resultant

resultierend

vysoký

high

hoch

vysušený v sušárně

oven dry

künstlich getrocknet

výška

height, depth

Höhe

vytažení

• odolnost proti vytažení

• hřebík / vrut namáhaný na

  vytažení

withdrawal

• withdrawal resistance

• axially loaded nail / screw

Ausziehung

• Ausziehwiderstand

• Nagel/Schraube beanspruchte

   auf Herausziehen

významný

significant

signifikant

výztuha stojiny

web stiffener

Stegverstärkung

vyztužení, ztužidlo

• příčné vyztužení

• prostorové vyztužení

• výztužná stěna

• výztužná tabule

• výztužná tuhost (v rovině stěny)

• výztužná únosnost (v rovině stěny)

bracing, restraint

• lateral bracing

• space bracing

• shear wall

• horizontal diaphragm

• racking stiffness (in plane of wall)

• racking stiffness (in plane of wall)

Aussteifung, Verstrebung 

• seitliche Aussteifung

• räumliche Aussteifung

• Wandscheibe

• horizontale

   Aussteifungsscheibe

• Wandscheiben-Steifigkeit

• Wandscheiben-Steifigkeit

vzdálenost

• vzdálenost od okraje

• vzdálenost od čela (konce)

• rozteč, rozestup  

distance

• edge distance

• end distance

• spacing 

Abstand, Distance

• Randabstand

• Endabstand

• Abstand   

vzduch

• relativní vlhkost vzduchu 

air

• relative humidity

Luft

• relative Luftfeuchtigkeit

vzorec

formula

Formel

vzpěr, vybočení

• součinitel vzpěrnosti

buckling

• buckling coefficient

Knickung. Ausknicken 

• buckling coefficient

vzpěradlo

propped beam, strutted frame

Sprengwerk

vzpěrka

knee-brace

Kopfband

vzpínadlo

Inspection, investigation

Untersuchung

základ, základový

foundation

Grund, Fundament

základní soubor

population

Grundgesamtheit

zakřivený

• zakřivený nosník

curved

• curved beam

gekrümmt

• gekrümmte Träger

zářez, vrub

notch

Ausklinkung, Kerbe

zatížení, účinek

• trvání zatížení

• stálé zatížení

• dlouhodobé zatížení

• střednědobé zatížení

• proměnné zatížení

• krátkodobé zatížení

• okamžikové zatížení

• mimořádné zatížení

• rázové zatížení (nárazem)

• dynamické zatížení

• předběžné zatížení

• seismické zatížení

• klimatické zatížení 

• zatížení sněhem

• zatížení větrem

• vodorovné zatížení

• svislé zatížení

• pohyblivé zatížení

• zkušební zatěžování

• osové zatížení

• soustředěné zatížení

• osamělé břemeno

• zatížení vlivem teploty

• rozdělení zatížení 

• kombinace zatížení

• zatížení při zemětřesení

• zatížení během provádění

• zatěžovací případ

• rychlost zatěžování

• kombinační součinitel

action, load

• load-duration

• permanent action, dead load

• long term loading

• medium term action

• variable (imposed, live) action

• short term action (loading)

• instantaneous action

• accidental load

• impact load

• dynamic action

• preload

• seismic / earthquake action

• climatic action

• snow load

• wind action

• horizontal action

• vertical load

• moving load

• proof loading

• axial load

• concentrated load

• point loading

• thermal action

• load sharing

• combination of actions

• earthquake action

• action during execution

• loading case

• rate of loading

• factor for combination value of

   a variable action

Einwirkung, Last

• Lasteinwirkungsdauer

• ständige Einwirkung 

• langzeitige Einwirkung

• mittelzeitige Einwirkung

• variabel Verkehrslast         

• kurzzeitige Einwirkung

• sehr kurze Einwirkung

• aussergewöhnliche Einwirkung

• Stossbelastung

• dynamische Einwirkung

• Vorbelastung

• Belastung durch Erdbeben

• Klimabelastung

• Schneelast

• Windlast

• horizontale Einwirkung

• vertikale Einwirkung (Last)

• bewegliche Belastung

• Prüfbelastung

• axiale Belastung

• konzertrierte Belastung

• Einzellast 

• Temperatureinwirkung

• Lastverteilung

• Last(Einwirkungs)kombination

• Erdbebenbeanspruchung

• Einwirkung während der

   Ausführung

• Lastfall

• Belastungsgeschwindigkeit

• Kombinationsbeiwert

zavěšení

suspension

Aufhängung

závitová tyč

• vlepovaná závitová tyč

• vlepovaný prut

treaded rod

• glued-in steel bolts

• glued-in rod / bolt

Gewindestange

• eingeleimte Gewindestange

• eingeleimter Stab / Stahlstab

zbarvení

• zamodralost

stain

• blue stain 

Verfärbung

• Bläue

zbytkový

residual

residual

zesílení, zpevnění

strengthening

Verstärkung

zkouška

• zkouška požární odolnosti

• zkouška krčku trnu

• protokol o zkoušce

• zkoušení

• zkušební těleso

• zkušební postup

• zkušební ústav

test

• fire resistance test

• nail root test

• test report

• testing

• specimen

• test method

• testing institute

Prüfung, Test

• Feuerwidestandsprüfung

• Prüfung der Nagelwurzel

• Prüfbericht

• Prüfen

• Prüfkörper

• Prüfverfahren

• Prüfinstitut

znalec dřeva

wood technologist expert

Holzsachverständige

zrychlení

acceleration

Akzeleration, Beschleunigung

zuhelnatění

• hloubka zuhelnatění

• rychlost zuhelnatění

charring

• charring depth

• charring rate

Abbrand

• Abbrandtiefe

• Abbrandgeschwindigkeit

zvuk, hluk

• zvuk šířící se vzduchem

• kročejový hluk 

sound, noise

• air sound

• impact noise, footfall sound

Schall, Lärm

• Luftschall

• Trittschal

životní prostředí

• ochrana životního prostředí

• agresivní prostředí

• venkovní prostředí

• vliv prostředí

environment

• environment protection

• aggressive environment

• external environment

• environmental influence

Umwelt

• Umweltschutz

• aggressive Medien

• im Freien

• Umgebungseinfluss

životnost

live span

Lebensdauer

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.