VYŘAZENÁ POMŮCKA - TP 1.4.1 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH STAVEB - 1. ČÁST

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH STAVEB

TP 1.4.1

1. vydání 2010

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy

2

Sportovci a klasifikace druhů postižení

2.1

Klasifikace sportovců

2.1.1

Sportovci s omezenou schopností pohybu

2.1.2

Sportovci s omezenou schopností orientace

2.1.3

Sportovci s postižením intelektu

3

Paralympijské sporty v příkladech

3.1

Letní sporty

3.2

Zimní sporty

4

Kompenzační pomůcky handicapovaných sportovců

5

Obecné technické požadavky na bezbariérově užívané sportovní stavby

5.1

Bezbariérový přístup k areálům

5.1.1

Komunikace pro pěší

5.1.2

Parkování

5.2

Vstupní prostory

5.2.1

Vstupy do areálu

5.2.2

Pokladny, recepce

5.3

Horizontální pohyb v areálu

5.4

Vertikální pohyb v areálu

5.4.1

Výtahy, zdvihací plošiny

5.4.2

Bezbariérové rampy

5.4.3

Schodiště

5.5

Hygienické prostory a šatny

5.5.1

Šatny

5.5.2

WC

5.5.3

Sprchy

5.6

Speciální vybavení a interiér

5.6.1

Hlediště

6

Charakteristika vybraných sportovních aktivit

6.1

Sport tělesně postižených

6.2

Adrenalinové a outdoorové sporty

6.3

Drobné sportovní hry pro vozíčkáře

6.4

Sport zrakově postižených

6.5

Bazény a koupaliště

6.6

Rekreační aktivity zdravotně postižených osob

7

Závěr

8

Literatura a použité zdroje

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.