Časopisy

Časopisy ČKAIT

Zprávy + informace (Z + i)

Časopis vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rubriky: informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

Vychází 5x ročně.

Ročník 2017 Z+i lze nalézt také na novém webu zpravy.ckait.cz.

Rejstřík časopisů >>

Stavebnictví (Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů* Journal of civil engineers, technician and entrepreneurs)

Stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS.

Časopis je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy.

Pravidelné rubriky: editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

Vychází 10x ročně.

Jednotlivá čísla časopisů naleznete na webu www.casopisstavebnictvi.cz.

Rejstřík časopisů >>

Energeticky soběstačné budovy (ESB)

Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na nové trendy ve výstavbě a provozu budov s nízkou energetickou náročností. Je praktickým průvodcem inženýrům a technikům, architektům, investorům, dodavatelům i uživatelům těchto staveb.

ESB vychází pod odbornou záštitou ČKAIT, České rady pro šetrné budovy a Centra pasivního domu.

Pravidelná témata: stavby podle EPBD II, inspirativní udržitelné stavby ze zahraničí, alternativní zdroje energie, vnitřní prostředí staveb, nové trendy a technologie.

Vychází 4x ročně.

Jednotlivá čísla časopisů naleznete na webu www.esb-magazin.cz.

Časopis Stavební obzor

Časopis STAVEBNÍ OBZOR je připojen k produktu PROFESIS ve formátu PDF. Vydavatel časopisu rozhodl k 1. 1. 2015, ukončit českou verzi. Nadále je vydávána pouze anglická verze.

V každém souboru PDF je doplněno hypertextové menu, pomocí kterého se může uživatel pohybovat v obsahu časopisu.

V roce 2014 bylo vydáno 5 dvojčísel časopisu. Od roku 2015 je vydáván časopis pouze v angličtině 4x ročně.

Rejstřík časopisů >>

Anotace z odborných stavebních časopisů

Výtah z odborných článků ze zahraničních časopisů
Výtah z odborných článků z časopisů českých a slovenských (do roku 2016)

Anotace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních zahraničních časopisů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi.

Bibliografický záznam obsahuje údaje:

  • jméno autora
  • název článku (příspěvku)
  • bibliografický popis (název periodika, ročník, číslo periodika, čísla stránek)
  • anotace (stručná charakteristika obsahu článku)

Anotace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách.

Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat kopie článků, které je zajímají.

Odborné časopisy jsou přístupné k prezenčnímu studiu v Knihovně ČKAIT, kde je možné si případně objednat i kopie článků. Kontakt: iticha@ckait.cz.

© 2018 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit