Časopisy

Časopisy ČKAIT

Zprávy + informace (Z + i)

Časopis vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rubriky: informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

Vychází 5x ročně.

Portál časopisu: zpravy.ckait.cz.

Archiv Z + i

Stavebnictví (Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů* Journal of civil engineers, technician and entrepreneurs)

Stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS.

Časopis je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy.

Pravidelné rubriky: editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

Vychází 10x ročně.

Portál časopisu: www.casopisstavebnictvi.cz.

Archiv časopisu Stavebnictví

Energeticky soběstačné budovy (ESB)

Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na nové trendy ve výstavbě a provozu budov s nízkou energetickou náročností. Je praktickým průvodcem inženýrům a technikům, architektům, investorům, dodavatelům i uživatelům těchto staveb.

ESB vychází pod odbornou záštitou ČKAIT, České rady pro šetrné budovy a Centra pasivního domu.

Pravidelná témata: stavby podle EPBD II, inspirativní udržitelné stavby ze zahraničí, alternativní zdroje energie, vnitřní prostředí staveb, nové trendy a technologie.

Vychází 4x ročně.

Portál časopisu: www.esb-magazin.cz.

Rejstřík časopisů >>

Časopis Stavební obzor

Časopis STAVEBNÍ OBZOR je připojen k produktu PROFESIS ve formátu PDF. Vydavatel časopisu rozhodl k 1. 1. 2015, ukončit českou verzi. Nadále je vydávána pouze anglická verze.

V každém souboru PDF je doplněno hypertextové menu, pomocí kterého se může uživatel pohybovat v obsahu časopisu.

V roce 2014 bylo vydáno 5 dvojčísel časopisu. Od roku 2015 je vydáván časopis pouze v angličtině 4x ročně.

Rejstřík časopisů >>

Věstník ÚNMZ

Věstník ÚNMZ vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (více o ÚNMZ zde). Informace zveřejňované ve Věstníku jsou oznámení, informace a sdělení. Oznámení např. o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR; o českých technických normách; o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech;  o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace; o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti; ostatní oznámení.

http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz

Magazín ČAS

Magazín ČAS je čtvrtletník vydávaný Českou agenturou pro standardizaci (více o agentuře ČAS zde). Je zaměřený na oblast technické normalizace, resp. standardizace. Bude přinášet aktuální informace z dění v oblasti technické normalizace, informace týkající se tvorby a distribuce technických norem a jejich využívání v praxi, jakož i problematiky přejímání evropských a mezinárodních norem do soustavy českých technických norem. Účelem Magazínu je pomoci široké veřejnosti zorientovat se v problematice standardizace. Odborníci budou informováni o nových trendech v technické normalizaci, aplikaci technických norem v jednotlivých odvětvích, o vztazích technických norem k právním předpisům.

http://www.agentura-cas.cz/magazin

© 2020 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.