<< Úvodní strana

ÚVOD

Po obecné části výkladového slovníku vychází další speciální část - výkladový slovník věnovaný geotechnice a zakládání S 01.01.GEO. Přináší výklad hlavních geotechnických pojmů a pojmů speciálního zakládání, má za cíl sjednotit odbornou stavební terminologii a odlišit jednotlivé technologie. Nevrací se již k obecným pojmům, vysvětleným v S 01.02 a předpokládá, že uživatel bude mít současně k dispozici vždy obecnou i speciální část Slovníku pojmů ve výstavbě.

Následující slovník geotechnických pojmů ve výstavbě a pojmů používaných v oboru speciálního zakládání není určen odborníkům, zabývajícím se geotechnikou a geotechnickými konstrukcemi podrobněji. Slovník je určen široké stavební veřejnosti, projektové, realizační, investorské nebo konzultační sféře, tedy odborníkům, kteří prvořadě potřebují jiné znalosti než geotechnické. Nicméně se s geotechnikou na stavbách setkávají z toho prostého důvodu, že každá konstrukce spočívá na základové půdě, jsou s ní spojeny určité zemní práce a je tedy součástí přírody a podléhá jejím podmínkám a zákonům. Proto se mohou setkat s pojmy, které jim nejsou zcela vlastní a mají tedy možnost ve slovníku hledat nikoliv poučení, ale informaci.

Bylo velice obtížné rozhodovat o výběru hesel i o hloubce jejich zpracování. Něco je probráno podrobněji, něco obecněji. Považovali jsme za účelné vysvětlit i zkratky některých institucí, se kterými se setkáváme v odborných publikacích. Zároveň jsme chtěli uvést několik "otců" geotechniky, kteří by neměli být zapomenuti.

Při praktickém používání slovníku se jistě ukáže, že mnoho důležitých hesel chybí. Z tohoto pohledu je práce na jakémkoliv slovníku prací nekonečnou. Nicméně je v určité chvíli nutno skončit a bude-li zájem, nic nebrání slovník v budoucnu doplnit a zpřesnit. Nikdy však nemůže být učebnicí oboru geotechniky a zakládání staveb.

Pro doplnění slovníku jsme české termíny opatřili anglickými ekvivalenty (pokud existují). Tato práce nebyla jednoduchá, protože tak jako v českém technickém jazyce se mnohdy pro stejný pojem používá více termínů (synonym), tak je tomu i v jazyce anglickém. Proto je ve slovníku u mnoha hesel uvedeno anglických ekvivalentů více a je třeba toto názvosloví užívat velmi opatrně a vždy podle příslušného kontextu. Jistě existuje i řada termínů dalších a tedy výrazy použité v tomto slovníku je vhodné považovat pouze za inspirativní.

Ing. Richard Barvínek, barvinek@pha.netel.cz

Ing. Alois Kouba, a.kouba@tiscali.cz

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.