TP 1.1 - PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ

TP 1.1

1. vydání 2006

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy

2

Soustava norem geometrické přesnosti

2.1

Základní normy souboru

2.2

Normy pro navrhování

2.3

Normy realizačních procesů

2.4

Normy pro kontrolu a hodnocení

3

Navrhování geometrické přesnosti

3.1

Zásady navrhování

3.2

Funkční požadavky

3.3

Zásady a postupy navrhování

3.4

Inherentní odchylky

3.5

Kontrola přesnosti

3.6

Výpočet přesnosti

3.7

Uvádění hodnot geometrické přesnosti v projektové dokumentaci

3.7.1

Všeobecně

3.7.2

Označování přesnosti délkových, výškových a úhlových rozměrů

3.7.3

Označování přesnosti orientace, polohy a tvaru

3.7.4

Označování technologických procesů a funkčních požadavků

3.7.5

Označování přesnosti osazování montážními značkami

3.8

Realizační procesy

3.8.1

Osazení stavebních dílců (výrobků)

3.8.2

Přesnost monolitických betonových konstrukcí

3.8.3

Přesnost rozměrů stavebních dílců

4

Vytyčování, kontrola geometrické přesnosti a postupy měření

4.1

Všeobecná norma - názvosloví

4.2

Normy pro tvorbu výkresů

4.3

Měřicí metody ve výstavbě

4.4

Kontrola přesnosti

4.4.1

Základy kontroly

4.4.2

Kontrola pozemních stavebních objektů

4.4.3

Kontrola liniových staveb

4.4.4

Kontrola stavebních dílců

4.4.5

Záznamy měření

5

Statistické zpracování dat, statistická přejímka a statistická regulace

5.1

Statistické zpracování dat

5.2

Statistická regulace - zásady

6

Závěr

Příloha A

Příloha B

Literatura

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit