OBOR AUTORIZACE - ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

MP 1.1.4

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu

MP 1.7.1

Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob

Technické pomůcky (TP)

TP 1.1

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

TP 1.2

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

TP 1.10

Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)

TP 1.11

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)

TP 1.12

Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)

TP 1.13

Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)

TP 1.14

Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)

TP 1.15

Navrhování ocelobetonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)

TP 1.16

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)

TP 1.17

Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)

TP 1.18

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4 (PDF)

TP 2.2

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1

TP 3.2

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí

Slovníky

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.