OBOR AUTORIZACE - ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technický průzkum výskytu azbestu
   
Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob
 
 
   
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
   
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí
   
Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1 (PDF)
   
Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)
   
Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)
   
Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)
   
Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)
   
Navrhování ocelobetonových konstrukcí.Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)
   
Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)
   
Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996 (PDF)
   
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN 1991-1-4 (PDF)
   
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1
   
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí
 
 
 
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.