TP 2.2 - DRUHY A SLOŽENÍ CEMENTŮ PODLE ČSN EN 197-1

1 2

Autor:

Ing. Lukáš Peřka

Oponent:

Ing. Miloš Horák

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Aktualizace 2017:

Ing. Jan Gemrich

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2