TP 2.2 - DRUHY A SLOŽENÍ CEMENTŮ PODLE ČSN EN 197-1

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DRUHY A SLOŽENÍ CEMENTŮ PODLE ČSN EN 197-1

TP 2.2

2. aktualizované vydání, 2017

Anotace:

Účelem pomůcky je stanovit složení, požadavky a kritéria shody cementů pro obecné použití. Zahrnuje všechny cementy pro obecné použití, které byly příslušnými národními normalizačními orgány v rámci CEN označeny jako tradiční a dobře osvědčené. Byly zavedeny druhy, vycházející ze složení a třídění založeného na pevnosti s cílem zařadit různé cementy.

OBSAH

Úvod

1

Předmět technické pomůcky

2

Cement a jeho složky

2.1

Cement CEM

2.1.1

Hlavní složky

2.1.2

Doplňující složky

2.1.3

Síran vápenatý

2.1.4

Přísady

3

Požadavky na mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti a na trvanlivost

3.1

Mechanické vlastnosti

3.2

Fyzikální vlastnosti

3.3

Chemické vlastnosti

3.4

Trvanlivost

3.5

Síranovzdornost

4

Značení cementů

5

Portlandské cementy směsné CEM II

5.1

Označení a složení cementů CEM II

5.2

Popis prostředí

5.3

Použitelnost portlandských cementů směsných CEM II pro stupně vlivu prostředí

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit