<< Úvodní strana

ÚVOD

Po obecné části výkladového slovníku vychází druhá speciální část - výkladový slovník věnovaný bezvýkopovým technologiím a souvisejícím pojmům v oblasti podzemního stavitelství - S 01.01.BVT. Přináší výklad hlavních technických výstavby a sanace podzemních děl a sítí technického vybavení, má za cíl sjednotit odbornou stavební terminologii, definovat jednotlivé druhy podzemních staveb, odlišit jednotlivé technologie sanace a výstavby. Nevrací se již k obecným pojmům, vysvětleným v S 01.02, a předpokládá, že uživatel bude mít současně k dispozici vždy obecnou i speciální část Slovníku pojmů ve výstavbě.

Na přípravě jednotlivých hesel se podíleli odborníci ze stavební teorie i praxe. Při formulaci výkladu sledovali autoři různé zdroje - platné právní předpisy, české technické normy, doporučené standardy (směrnice), odbornou literaturu. Ve slovníku jsou vysvětleny i historické a slangové výrazy, používané pouze v podzemním stavitelství a hornictví. Členění jednotlivých metod a postupů není jednoznačně závaznou formou, ale pouze "katalogizačním" příspěvkem k orientaci v této činnosti. Pokud jsou uvedeny některé postupy či materiály konkrétně, nejedná se o jejich prezentaci, ale pouze o dokumentaci a doložení existence uvedeného postupu v praxi.

K vydání speciálního výkladového slovníku pro bezvýkopové technologie vedl zejména důvod, že v poslední době urychleně narůstá problém oprav a stavebních úprav sítí technického vybavení měst a obcí, především v historických centrech velkých měst, kde představují v současnosti jeden z nejvážnějších a nejsložitějších problémů, se kterým se projektanti, provozovatelé a především stavební firmy setkávají.

S ohledem na stále více se rozrůstající metropole, zvětšující se hustotu dopravy a s tím spojené následné enviromentální zátěže připravuje celý sektor podzemního stavitelství možnosti řešení pro mnoho naléhavých problémů současnosti. Pohled pod povrch země ukazuje tvůrčí prostor pro městské, dopravní a energetické projekty budoucnosti. Přesunutím dopravních, výrobních, zásobovacích, odpadních a komunikačních zařízení, kulturních a nákupních center do podzemí se vytvoří na zemi místo pro bydlení vhodné pro lidi a životní podmínky šetrné k přírodě a životnímu prostředí. Doposud se ovšem využívá jen zlomek těchto možností.

Odborná terminologie se postupně tvoří při zavádění jednotlivých metod bezvýkopových (bezrýhových) technologií na základě překladů z jazyků zemí, kde tyto technologie vznikaly a plně se rozvinuly (zejména z angličtiny a němčiny) a dále na základě tradičních termínů z oboru klasických bezvýkopových metod - štolování a štítování. Rovněž se na vzniku odborné terminologie podílí postupné odeznívání hornické činnosti, útlum velkého tunelového stavitelství (metro), kdy část projektantů a technických pracovníků z do této oblasti přechází do organizací specializovaných na bezvýkopové technologie. Jednou ze základních potřeb rozvoje oboru bezvýkopových technologií je ustálení odborné terminologie a dosažení širokého koncenzu odborné veřejnosti pro její užívání.

K vydaní v příštích letech jsou připravovány další speciální slovníky; v návaznosti na změny předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících dojde i k aktualizaci úvodní, obecné části Slovníku pojmů ve výstavbě. Autorizovaným osobám ve výstavbě i další odborné veřejnosti by měl být Slovník praktickým průvodcem a pomocníkem při tvorbě jejich běžné pracovní činnosti, při navrhování a provádění staveb, jejich změnách i provozu, tvorbě technických zpráv a dalších dokumentů, případně i uzavírání obchodních smluv, v publikační a přednáškové činnosti.

Autorský kolektiv a vydavatel S 01.01.BVT uvítají názory a hodnocení, návrhy na doplnění a rozšíření okruhu hesel i zájem na spolupráci při přípravě dalších speciálních částí Slovníku pojmů ve výstavbě.

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.